Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

V Oldřišově dokončí kapličku

Region /TÉMA - LETOŠNÍ INVESTICE OBCÍ/ Opravená kaplička, revitalizovaný park, ale i snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy. Všechny tyto akce má v plánu Oldřišov pro rok 2013.

12.1.2013
SDÍLEJ:

Kaplička v Oldřišově se letos dočká oprav.Foto: archiv obce

V současné chvíli v Oldřišově teprve rozpočet připravují, aby mohl být předložen na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v únoru. „Nicméně je v podstatě jisté, že v letošním roce budou dokončeny a dále realizovány projekty, jejichž příprava byla zahájena již v loňském roce," upřesnil starosta obce Oldřišov Petr Toman.

Jako první přijde na řadu již zmíněná rekonstrukce kapličky v ulici Svobody. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní konstrukce včetně krytiny, sanace proti vlhkosti, výměnu oken a dveří, opravu fasády, vnitřních omítek a výstavbu nového oplocení. Stavba, která byla zahájena v loňském roce, by měla dospět do finále letos v květnu.

Na opravu kapličky obdržela obec dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 257 300 korun. Celková oprava stojí 367 613 korun.

Změn se letos dočká i oldřišovský park, kde se místní často scházejí na kulturních akcích. Proto také možná revitalizace nese název Do parku na špacír i na odpust. V letošních jarních měsících dojde k sanaci stávajících porostů a následné výsadbě nových stromů, keřového porostu, vybudování zpevněných ploch, obnově inventáře a rekonstrukci sociálního vybavení parku.

„V současné době připravujeme podklady pro výběr dodavatele akce s tím že vlastní realizace proběhne v měsících březnu až květnu tohoto roku. Plánované investiční náklady na ošetření stávajících porostů a výsadbu nových, včetně souvisejících stavebních prací, činí 622 420 korun. Na realizaci obec rovněž obdržela dotaci ve výši 472 680 korun," uvedl Petr Toman.

Ve třetím čtvrtletí se pro změnu dočká oprav budova mateřské školy. Bude na ní totiž realizován projekt, který má snížit její energetickou náročnost, a to například zateplením obvodového pláště budovy nebo zateplením stropu ve sklepních prostorách. Obec dále plánuje opravu mostu v ulici Svobody, opravu plotu v okolí hřbitova a pokračovat v rekonstrukci chodníků v obci.

Otice použijí peníze z výhry

Vzpomínáte na úspěch obce Otice v soutěži Vesnice roku 2012? Letos místní obyvatelé zjistí, že výhra neznamenala jen prestiž, ale výraznou pomoc pro obec. Za vyhranou částku totiž obec opraví chodníky. Celková částka na chodníky vychází zhruba na milion korun, z toho asi šest set tisíc půjde právě z dotace za úspěch v soutěži Vesnice roku 2012. Není to ale jediná investiční akce, kterou Otice plánují.

„V plánu máme také provedení bezbariérových úprav a osvětlení přechodů pro chodce za částku sedm set tisíc korun, z toho chceme uspět s žádostí o asi půl milionu od Státního fondu dopravní infrastruktury," sdělil starosta obce Otice Vladimír Tancík. V Oticích také letos zasíťují pozemky pro výstavbu rodinných domků za čtyři miliony korun, pro které bude muset obec sáhnout do vlastních prostředků.

„Hodláme se pustit i do menších investičních akcí, ale to bude záviset od vypsaných výzev a případném úspěchu s žádostmi o dotaci," uzavřel Vladimír Tancík.

Pro Neplachovice je důležitá škola

Zatímco jinde se opravují chodníky či kapličky, neplachovičtí nejvíce dbají na místní školu. Proto také na ni letos vynaloží nejvíc fi nančních prostředků. Základní škola v Neplachovicích je třináctitřídní s pěti pavilony. Dva jsou výukové, jeden je družina a školní jídelna s kuchyní, v dalším jsou umístěny dílny, které se dříve využívaly pro pracovní výchovu, a posledním pavilonem je tělocvična.

„Kapacita školy je zhruba čtyři sta žáků. Jedná se tedy o rozsáhlý objekt srovnatelný s městskými školami, není to žádná malá venkovská školička," upozorňuje starostka obce Dana Schreierová. Škola je bohužel nejen velká, ale taky stará. Proto je na její udržování potřeba mnoho investic. V letošním roce mají v Neplachovicích v plánu zásadní etapu, a to výměnu oken ve třech pavilonech školy. Náklady na tuto výměnu mohou dosáhnout až sedmi milionů korun.

„Další významnou a hlavně potřebnou investicí je výstavba nové čistírny odpadních vod pro naši mateřskou školu, která je odloučeným pracovištěm základní školy. Sídlí v budově z roku 1820 a stav současné žumpy je nevyhovující," vysvětlila Dana Schreierová.

Oprava v mateřské škole by měla obec stát půl milionu. Na obě investiční akce v současnosti v Neplachovicích připravují výběrové řízení tak, aby většina stavebních prací proběhla v letních měsících a v období prázdnin. „Další drobnější investice připravujeme, ty ale budou prováděny v závislosti na možnostech rozpočtu a přiznání dotací," dodala Dana Schreierová.

V Darkovicích chtějí odpočinkovou zónu

V roce 2013 mají poměrně ambiciózní plány také v Darkovicích. Letošek bude takovou předpřípravou na výstavbu nové budovy základní školy. Darkovický starosta Daniel Kocián naší redakci odhalil, na čem všem se bude v jeho obci pracovat. Nejprve se ale ještě ve stručnosti vraťme k nové škole. Její stavba je prakticky nevyhnutelná.

Současná budova byla postavena už v roce 1867. O sto let později se sice uskutečnila rekonstrukce, ale škola momentálně nevyhovuje požadovaným parametrům. „V letošním roce by měl vzniknout projekt výstavby. V roce 2014 bychom pak mohli začít stavět," vysvětloval právě Daniel Kocián.

Během letoška se tedy v Darkovicích budou koncentrovat na trochu jiné věci. Starosta by v obci rád zřídil malou odpočinkovou zónu. Hodně se inspiroval při své dovolené ve Francii. „Byl bych skutečně rád, kdyby se nám někde v obci podařilo udělat místo, kde by se zasadilo pár stromů. Přidaly by se nějaké lavičky a vybudovalo by se i hřiště na pétanque. Měl jsem možnost projíždět menší vesničky ve Francii. Tam jsou podobná místa lidmi hojně využívána. U nás v Darkovicích by se to mohlo také setkat s úspěchem," pokračoval.

V Darkovicích by rádi zbudovali novou kanalizaci. Mají však nevýhodu v tom, že nejsou obcí s více než dvěma tisíci obyvateli. Podle norem by totiž měly mít všechny obce, které tuto kvótu splňují, vyřešeno moderní čištění odpadních vod. Ve většině případů to samozřejmě znamená výstavbu nové kanalizace. Od toho se odvíjí výše dotace a podobně.

„Je to problém. Odpadní vody odtékají do Hati. Uvažujeme, že bychom alespoň zbudovali nějaké zemní fi ltry," přiznal Daniel Kocián. Darkovice jako obec vzkvétají. V roce 2013 tomu nebude jinak, byť se žádné větší investiční akce neuskuteční. Kromě připravované stavby nové školní budovy to má ještě další důvod. „Postavili jsme u nás penzion pro seniory. Letošní rok bychom chtěli využít k tomu, abychom splatili všechny dluhy, které za něj ještě máme. Nějaké peníze chceme samozřejmě také ušetřit," zakončil darkovický starosta.

Hať dostavuje kanalizaci

Jelikož je stavba kanalizace velice drahá záležitost, nebudou se letos v Hati pouštět do nějakých extra velkých investičních akcí. Možná kromě rekonstrukce místního kulturního domu. Hať má více než dva tisíce obyvatel, a proto musela splnit povinnost týkající se zavedení moderního čištění odpadních vod. V loňském roce tedy začala stavět novou kanalizaci.

„Měli bychom být hotovi do konce října," uvedl haťský starosta Pavel Kotlář. Od kanalizace se v obci nacházející se severně od Hlučína, chtějí odpíchnout. Přece jenom, kdyby se nepovedlo do října vše dokončit, dostala by se obec do velkých problémů. I z toho důvodu se v Hati nic zvláštního dít nebude. Výjimkou je ovšem rekonstrukce kulturního domu. Nutné je výměnit okna, položit novou střechu a také fasádu.

„Celé by to mělo vyjít na pět a půl milionu korun," pokračoval Pavel Kotlář. Obec také zvažuje, zda si pořídí zametací vůz. Okolí Hati, Darkovic, Darkoviček či třeba Markvartovic je vyhlášené tím, že je protkáno novými cyklostezkami. „Uvažujeme nad tím, že bychom postavili cyklostezku vedoucí do polských Krzyzanowic. Do této záležitosti bychom se ale pustili až v příštím roce," dodal starosta Hati.

V Raduni plánují modernizaci hřiště

Opravu hasičské zbrojnice, stavební zásahy v areálu fotbalového hřiště a další investiční akce, které poslouží ke zvelebení obce, plánují v Raduni. Seznam hlavních projektů, na které se chce vedení obce zaměřit v tomto roce, projednalo raduňské zastupitelstvo již vloni na říjnovém zasedání. Jak ale zdůrazňuje starostka Raduně Ludmila Juráňová, co se nakonec podaří realizovat, a co se bude muset odložit, je odvislé od toho, jaké dostane obec letos finanční příspěvky.

„Jedná se zejména o opravu střechy hasičské zbrojnice, která je v havarijním stavu a zatéká do ní. Máme připravenu projektovou dokumentaci a chceme zažádat o dotaci Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Místní akční skupiny Opavsko," říká Ludmila Juráňová. Další větší plánovanou investicí by měla být modernizace zdejšího hřiště, které slouží místním fotbalistům k trénování, zápasům i pořádání turnajů.

„V současné době stále probíhají jednání o umístnění sociálního zařízení a kabin s Národním památkovým ústavem Ostrava. Pevně věřím, že tato jednání povedou k uspokojivému kompromisu obou stran tak, aby naše obec mohla poskytnout důstojné zázemí i hostujícím hráčům z širokého okolí a sdruženého německého města Kelbra," doplňuje raduňská starostka.

Kromě zmíněných projektů je tady v plánu také vybudování veřejného parkoviště a rovněž chodníků pro nově vzniklou ulici Sluneční. Nejen Ludmila Juráňová, ale i další členové vedení obce nyní doufají, že se podaří alespoň některé z těchto investičních akcí když už ne zrealizovat celé, tak je minimálně zahájit.

Bolatice: Investice do cest chodníků

Zejména chodníky a ostatní komunikace ve městě. To je priorita číslo 1 mezi plánovanými investicemi obce Bolatice pro letošní rok. Pokud vše půjde, jak má, přijdou na bezmála dvě desítky milionů korun. Stejně jako je tomu v jiných obcích, ani Bolatičtí raději nechtějí počítat zajíce před honem.

„Pokud ale vše půjde podle předpokladů a plánů, což znamená, že se bude naplňovat rozpočet i o zvýšenou část daní, pak bude rok 2013 rokem investic do místních komunikací a chodníků," nechává se slyšet bolatický starosta Herbert Pavera. Podle něj má jít kupříkladu o dokončení rekonstrukce ulice Zahradní, zahájení opravy prvních částí ulic Horní, Hlavní a Okružní, výstavbu nové cesty pro osmnáct rodinných domů či nové komunikace mezi ulicemi Slunečnou a Školní a další.

Dále se počítá třeba také s opravou chodníků v ulicích Opavské, Družstevní a dalších. Nejen chodníky a silnicemi jest však živ člověk. A proto jsou plány Bolatických pro tento rok pochopitelně mnohem pestřejší. Obec by kupříkladu také ráda vystavěla čtyři fotovoltaické elektrárny na střechách obecních budov v nákladu asi čtyř milionů.

Dále by ráda provedla menší investice na školních zařízeních ve výši zhruba 1,1 milionu. V neposlední řadě by pak vedení obce chtělo vložit fi nance do dobudování nových sociálních zařízení na fotbalovém hřišti, což tvoří asi milionový náklad, a kdyby se zadařilo a Bolatice by získaly dotaci, rádi by v areálu místní základky vybudovali nové moderní hřiště za zhruba sedm milionů.

„Pokud bychom vše zrealizovali, proinvestujeme celkem v Bolaticích okolo třiceti milionů korun. Uvidíme na konci roku, jestli to byl rok výborný, či jen rok nesplněných očekávání," nepředbíhá raději události Herbert Pavera. S dotační politikou současné České republiky totiž člověk nikdy neví, co čekat.

Litultovice: Protipovodňová opatření

Obecní úřad v Litultovicích chystá v letošním roce několik větších investic. „Ve spolupráci s obcí Mladecko vybudujeme protipovodňová opatření za zhruba tři miliony korun, s Euroregionem Silesia plánujeme vybudovat víceúčelové hřiště za milion korun a za šest set tisíc korun nakoupíme kompostéry pro domácnosti," jmenuje starosta Jan Raida ty nejdůležitější úkoly. V městysu Litultovice žije 835 obyvatel a patří k němu osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn.

Služovice: Chodníky a kanalizace

Obec Služovice letos nemine velká investice, která si vyžádá značné fi - nanční náklady i spoustu nepohodlí pro obyvatele. „Čeká nás vybudování chodníků a kanalizace za 6,5 milionu korun, na které žádné dotace zřejmě nedostaneme. Stavební povolení dostaneme koncem ledna a první etapu prací zahájíme na jaře," konstatuje starosta Petr Weczerek.

Pro obec, která ročně hospodaří s miliony korun, je tato částka razantním zásahem do obecního rozpočtu. Obec má 812 obyvatel a patří k ní ještě část Vrbka.

Rohov: Obec chce dotáhnout loňské projekty

Rohov hodlá uvést do života projekty Revitalizace zeleně v obci Rohov s dotací Operačního programu Životní prostředí, Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov – IV. etapa, fi nancovaného Státním fondem dopravní infrastruktury, profi nancování dotace ve výši 400 tisíc korun za zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2012 a pořízení kompostérů.

„Co bude s letošními aktivitami, zatím nevíme, protože kraj zrušil pro nás klíčové dotační programy. Jsem z toho velmi zklamaný," říká starosta Daniel Procházka.

Autor: Redakce

12.1.2013 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Petr Czudek.

KOOPERATIVA NBL: Praha – Opava 70:88

Babí léto v Ostravě, 18. říjen 2017. Ilustrační foto.
18

Babí léto v Ostravě. V kraji meteorologové naměřili víc než 22 stupňů

Starší muž před ženou v parku mával svým přirozením

Hodně vyděšená byla dvaačtyřicetiletá Opavanka po nedávném zážitku, který si odnesla z Městských sadů. Při procházce si totiž všimla staršího muže, jenž zrovna vyšel z křoví. Následovalo „představení“, o nějž vůbec nestála.

Kylešovice se dočkají nových hřišť, chodníků i osvětlení

Před lety prošlo změnou největší opavské sídliště Kateřinky, nyní se dostalo i na Kylešovice.

Představujeme prvňáky ZŠ Šrámkova a ZŠ Kylešovice

Deník přináší čtenářům nový seriál Naši prvňáci. Jeho prostřednictvím bude představovat tabla jednotlivých prvních tříd základních škol na Opavsku, a to až do pololetního vysvědčení. Rodiče a blízcí žáků najdou své prvňáčky každou středu v Opavském a Hlučínském Deníku a na našem webu.

Lékaři jdou do stávky. Většina jich ve středu své ordinace neotevře

Důvodem protestu praktických lékařů je vydávání elektronických receptů i nižší úhrady od pojišťoven.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení