Týkalo by se to nejspíše pouze odpadu komunálního, radnice se inspiruje v jiných městech. „Podle zkušeností všech měst a obcí, které k tomu opatření přistoupily, občané začali svůj odpad podstatně více třídit. Naopak vzrostla potřeba zabývat se otázkou zvýšeného množství separovaných odpadů. Předpokládáme tedy, že takový krok by byl doprovázen častějším svozem minimálně papíru,“ upřesňuje náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Na sídlištích vše při starém

Jak již bylo zmíněno, méně často by popeláři jezdili jen k domkům. Se zapojením sídlišť se nepočítá. „U adresných nádob si může například rodina ohlídat, co do své popelnice vkládá. Nelze to nyní zavést u anonymních nádob na směsný odpad, to znamená sídlišť a větších bytovek by se takové opatření rozhodně netýkalo,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Jiří Vaníček.

Aktuálně se u rodinných domů vyváží popelnice na komunální odpad jednou týdně. K bytovkám a na sídliště vyrážejí popeláři jednou až třikrát do týdne v závislosti na počtu kontejnerů a obyvatel. Papír a plasty se vyvážejí jednou až dvakrát týdně, plasty někdy i třikrát a sklo jednou za dva týdny.

Sedačky a ledničky u kontejnerů jsou přestupek

Na některých sídlištích v Kylešovicích nebo v Kateřinkách ale lidé ke kontejnerům pokládají i to, co tam rozhodně nepatří. Vysloužilé ledničky, elektrospotřebiče, nábytek, koberce. S odvozem na sběrný dvůr si hlavu nelámou. Pokud by se četnost svozu omezila i tady, nebude to pak kolem popelnic vypadat jako na skládce? Uvažuje se o instalaci kamer?

„Případné omezení počtu svozu nemá vliv na velkoobjemový odpad, který do nádob na komunální odpad nepatří a občané jej mají vozit do sběrných dvorů. Asi je problematické očekávat, že vše pohlídá „velký bratr“, přestože i kamery by mohly být v tomto částečně nápomocny. Je nutno apelovat na občany, aby nebyli lhostejní a tyto odpady vyváželi do sběrných dvorů. V případě odkládání odpadů mimo kontejnery je toto vnímáno jako přestupkové jednání. Aby bylo možno uložit sankci, je však nutno toto jednání prokázat,“ konstatuje Jedlička.

Beze změny bude město platit miliony navíc

Tématem už se zabývala i rada města. Na radnici vystoupil i zástupce z Hnutí Duha, které je konzultantem přípravy nového zákona o odpadech v ČR. Vedení Hlásky bylo seznámeno s tímto novým zákonem, možnostmi jeho naplnění i s praxí v jiných městech. „Aktuálně budoucí nastavení vedení města a odbor životního prostředí konzultuje i s odbornou poradenskou firmou, která má s problematikou odpadů zkušenosti z celé republiky. Jsme si vědomi, že v případě snížení četnosti svozu se jedná o nejúčinnější opatření, jak snížit množství směsného komunálního odpadu. Jinak bude město podle nového zákona o odpadech brzy platit mnoho milionů korun za ukládání na skládky navíc,“ míní Michal Jedlička.

Mezi Opavany se však už nyní najdou mnozí, kterým třídění není lhostejné. „Protitlak vyvíjejí občané, kteří odmítají třídit. Na druhou stranu moderní občané, kteří třídí zodpovědně, nás ujišťují, že by jim stačil svoz komunálního odpadu jednou za tři týdny. Ve skutečnosti ke snížení četnosti svozu mělo být přistoupeno zároveň s tím, když občané obdrželi hnědé nádoby na bioodpad. Předchozí vedení města tuto šanci před volbami propáslo,“ uzavírá.

Ještě dodejme, že radnice chce nejpozději v roce 2022 umístit hnědé nádoby na bioodpad i na sídliště. Zatím je mají k dispozici obyvatelé rodinných domů. Od letošního jara by měla radnice občanům postupně rozdat pět tisíc sad barevných tašek na tříděný odpad.

Pilotní projekt ve Vávrovicích

Omezený svoz už zažili v roce 2019 obyvatelé městské části Vávrovice. Komunální odpad se tady v rámci pilotního projektu vyvážel jen jednou za dva týdny střídavě s bioodpadem. A výsledek? Produkce komunálního odpadu byla snížena na polovinu. „V určité míře došlo k navýšení sběru papíru a plastů. Tyto komodity však nebyly zvlášť odváženy, neumíme proto vyhodnotit jejich konkrétní navýšení. Ze zkušenosti z jiných měst, kde došlo k omezení svozu komunálního odpadu celoročně, víme, že se zvýšil svoz plastů a papíru o asi třicet procent,“ upřesňuje vedoucí odboru životního prostředí Jiří Vaníček.