Takové jsou podle studie společnosti Master Card Europe problémy Opavy. Mezi další slabé stránky pak patří podle výzkumu i nedostatečné podmínky pro začínající malé a střední podnikatele, nedostatek zkušené a kvalifikované pracovní síly či málo specifických turistických a rekreačních atraktivit.

Jak se dále uvádí ve studii, městu chybí i komunikační strategie, která by řešila vnitřní i vnější komunikaci. Za hrozby Opavy pak autoři označili oddálení výstavby napojení města na dálnici D 47 a výstavby obchvatů, zastarávání dopravní a technické infrastruktury a v případě neřešení dopravní situace i zhoršení životního prostředí.

Nicméně i přes veškerá tato negativa Opava obsadila mezi městy patnácté místo. Z Moravskoslezského kraje ji předběhla pouze Ostrava, která skončila po Praze a Brně na třetím místě. Ve zprávě se pak nezapomíná ani na silné stránky města, kterými jsou například pestrá nabídka středních škol, přítomnost univerzity, vysoký zájem o bydlení či narůstající počet obyvatel s vyšším stupněm vzdělání.

A jak výsledek hodnotí představitelé opavské radnice? „Výsledek je dobrý. Opava skončila na druhém místě v rámci Moravskoslezského kraje, a v rámci republikového žebříčku předstihla dokonce i jedno z krajských měst. Mezi nejzajímavější údaje z průzkumu patří údaj o škodlivých emisích SO2 v ovzduší,“ komentoval tiskový mluvčí radnice Jan Šindler s tím, že Opava má pátou nejnižší koncentraci mezi srovnávanými městy.

„V porovnání s Ostravou je na tom 128 krát lépe,“ dodal Šindler.

(mn, ver)