K poslednímu dni minulého roku ukončila činnost knihovnická pobočka v Košeticích, která spadala pod knihovnu v nedalekých Velkých Heralticích. Důvody k tomuto kroku byly celkem dva nezájem čtenářů a také nemalé náklady na provoz. V obci tak museli jednat.

„Zájem byl opravdu malý. Vzhledem k tomu, že máme nově zrekonstruovanou knihovnu ve Velkých Heralticích, rozhodli jsme se vše přesunout tam,“ komentoval velkoheraltický místostarosta Martin Šmajstrla. Jeho slova pak dovysvětlila vedoucí místní knihovny Kristýna Smolková: „Není to tak, že by se u nás všechno centralizovalo do jedné knihovny. Naopak, stále fungují i naše pobočky v Sádku a Malých Heralticích. Hlavní knihovna však rozšířila výpůjční dobu.“

Obec měla zvažovat i možnost, že by se do Košetic knihy na vyžádání zavážely. „Tohle je ovšem zatím pouze v rovině úvah. O ničem rozhodnuto ještě nebylo,“ doplnila velkoheraltická knihovnice.

Pokud by se menší knihovny měly někde inspirovat, pak by jim jako příklad mohly posloužit ta holasovická, která loni byla dokonce vyhlášena Knihovnou roku. Není divu, že je pověřena výkonem regionálních funkcí a stará se celkem o dvaadvacet menších knihoven ve svém okolí, kam mimo jiné dodává knihy. Helena Dehnerová, která je pověřena vedením místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích, tam pracuje od roku 2002. Velmi dobře tak může srovnávat.

„Za tu dobu se toho skutečně mnoho změnilo. Počet čtenářů roste, ale množství výpůjček naopak kleslo. Změna je patrná třeba v nabízených službách. V knihovnách si kromě knih můžete půjčit například i deskové hry. Jsme hned vedle školy, takže často obalujeme učebnice. Knihovny dnes plní i funkci komunitních center sloužících k setkávání lidí. Organizují se v nich různé přednášky, besedy a podobně,“ řekla Helena Dehnerová a dodala: „Košetická knihovna byla sice zrušena, ale v obci mají nový plán. Musím říct, že se něco podobného stalo poprvé od roku 2002, kdy jsem nastoupila. Možná snad jen ve Skrochovicích to bylo něco podobného. Můj velký dík patří především starostům, s nimiž spolupracuji. Knihovny totiž maximálně podporují, což je podle mého názoru velmi důležité.“