První ročník soutěžní prezentace Kyber stoč 2016, zaměřené na tvůrčí činnosti studentů v oblasti automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů se uskutečnil v pátek 18. března.

Lukáš Granzer prezentoval před publikem svou práci na téma Ekvitermální regulátor kotle pro vytápění rodinného domku a Jakub Klokočník předvedl Wi-Fi meteorologickou stanici. Rovněž dokázali beze zbytku zodpovědět všechny odborné dotazy členů poroty, které zaujali Opavané natolik, že Jakubu Klokočníkovi přiznali první a Lukáši Granzerovi druhé místo.

Vynikající výsledek potěšil nejenom oba aktéry, ale i vedení jejich školy.