Prázdný objekt projde rekonstrukcí, o kterou už dlouho naléhavě prosil, a dál bude sloužit jako Ústřední knihovna Slezského zemského muzea. Dosud je největší neuniverzitní vědeckou knihovnou v českém Slezsku.

„Tím bude historická budova Janottovy vily zachráněná stejně jako sbírkový fond unikátních silesiak,“ říká k rozhodnutí muzea jeho manažerka pro média Romana Talačová. Rekonstrukci finančně podpořilo ministerstvo kultury. Na stavební práce a vybavení získalo vedení organizace téměř dvacetimilionovou dotaci.

Rekonstrukce umožní mimo jiné vznik nových depozitárních prostor a jejich vybavení kompaktními regály. Změnu poznají i čtenáři a bude pro ně příjemná. Do opraveného objektu muzeum sestěhuje knihovní fondy, dosud rozmístěné v několika budovách. Ústřední knihovna je pro veřejnost v těchto dnech už zavřená. Prostoru vládnou stěhováci a s pracovníky muzea z něj odvážejí nábytek a zařízení.

Stavební práce na přeměně ústřední knihovny do podoby moderně vybavené vědecké knihovny potrvají do podzimu příštího roku. „Kromě ochrany fondů je jedním z našich cílů i přiblížení exteriéru budovy původnímu vzhledu z 19. století,“dodává ředitel muzea Antonín Šimčík.

Vilu na Kopeční ulici (dnes Tyršově) koupil v roce 1893 Hugo Janotta, syn významného opavského průmyslníka a politika, a dvakrát ji nechal zrestaurovat. Poslední rekonstrukce se uskutečnila v letech 1929 – 1930. V současné době je nemovitost ve vlastnictví opavského Slezského zemského muzea.