„Jedná se o velmi solventního a movitého zájemce z České republiky," prozradil nám majitel Jánských Koupelí Jan Netal. Právě kvůli jeho zaopatřenosti se totiž domnívá, že bývalé lázně se opraví a vrátí se jim tak zašlý lesk a nebudou koupeny pouze kvůli spekulativním záměrům.

„Takovému zájemci bych rád svěřil do rukou osud Jánských Koupelí. Mám v něj důvěru, jelikož už ho znám z dřívější doby," svěřil se Jan Netal.

Z minulosti je ale bohužel známo, že každý zájemce z velkého sousta, jako jsou právě Jánské Koupele, vycouval. V takovém případě se Jan Netal vrátí k původnímu plánu věnovat devadesát procent obcím na Vítkovsku. „V případě negativního vyjádření zájemce jsem připraven začít jednat s obcemi, jak jsem slíbil," upozornil majitel bývalých lázní. Přestože ví, že například starosta Vítkova Pavel Smolka z tohoto daru není zrovna nadšený, nijak si to nepřipouští.

„Neříkám, že by to pro obce mělo být vyloženě výhodné, ale minimálně zajímavé. Myslím si, že kdybych s nimi jednal, dokázal bych je přesvědčit," domnívá se Jan Netal. Jako největší plus vidí možnost dotace z Evropské unie, která může být v případě, že vlastníkem budou obce, až devadesátiprocentní.

Otázka, komu tedy budou patřit Jánské Koupele, je stále nezodpovězená. Vypadá to, že ale jen prozatím. Zájemce by se měl totiž vyjádřit do čtrnácti dnů, což je oproti jeho předchůdcům doba nečekaně krátká.

..Osud Jánských Koupelí budeme sledovat i nadále..