První fáze se tedy uskuteční od pondělí 7. do pátku 11. dubna a od pondělí 14. do úterý 15. dubna. Pro všechny tyto dny platí, že kontejnery budou na předem určených místech lidem k dispozici od 14 do 18 hodin.

V pondělí 7. dubna kontejnery veřejnost nalezne na konci ulice Mlýnská u řeky, u obchodu v ulici Jateční a u opěrné zdi v ulici Slámova. Následující den se nádoby přestěhují na Horovo náměstí, k prodejně potravin v Englišově ulici a u transformátoru v ulici Karolíny Světlé.

Středa se týká křižovatky ulic Šeříková a Květinová, křižovatky ulic Stará silnice a Prokopa Holého a ulice Mostní. Následuje 10. duben, Wolkerova ulice, Rolnická ulice u Ingstavu a Pekařská ulice. První týden bude završen v parčíku u Ochranovy ulice, vedle Dřevony v Ratibořské ulici a u křižovatky Fügnerovy a Na Bahně.

Po víkendu, v pondělí 14. dubna, budou kontejnery stát pro změnu u křižovatky ulic 28. října a U Švédské kaple, křižovatky Zahradní a Tyršově a v ulici Mendlova u restaurace. Následující a současně poslední den úklidu se budou kontejnery nacházet hned na čtyřech místech, a to v ulici Wintrova, Hlavní, U Hřbitova, křižovatce Vaníčkovy a Ruské a také v Bílovecké ulici před Správou silnic.

„Další odpady kusový, objemný, stavební, případně nebezpečný jako ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, obaly od olejů a nátěrových hmot do kontejnerů nedávejte. Můžete je bezplatně odevzdat na třech sběrných místech, a to na ulici Hálkova v Kateřinkách, Bílovecká v Kylešovicích nebo Přemyslovců v Jaktaři," dodávají na závěr zaměstnanci města.