Kalvárie je počeštěný latinský název biblického kopce Golgoty, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus a význam slova kalvárie znamená velké utrpení hlavně v souvislosti s ukřižováním Ježíše. V 18. století ji založila hraběnka Anna Marie Magdaléna Thomaguini a impulsem k tomu byl sen, ve kterém se jí zjevil Kristus se zástupem věřících, jdoucích na kopec Kalvárie.

Celou křížovou cestu je možné projít po neznačené cestě, která začíná kousek za křižovatkou u obchodního centra na konci ulice Pod Kalvárií. Stoupá ke Kalvárii na stejnojmenném kopci, odkud je za křížem na konci stezky dobrý výhled k Opavě, na zámek a do Slezské nížiny. Na konci stezky jsou pozůstatky obranných rakouských dělostřeleckých opevnění z dob válek Pruska s Rakouskem na konci 18. století.

Křížová cesta je poutním místem

Na vrcholu kopce Kalvárie se nacházejí pozůstatky kamenných šancí a mramorová deska, do které jsou vytesané pocity neznámého rytce: Pochybovači, jenž o Bohu a jeho všemohoucnosti mudruješ, rozhlédni se, rozvaž a umlkni!

Městskou dopravu v Opavě tvoří hlavně trolejbusy, každý trolejbus má své jméno.
Opava, hromadná doprava i mobilita ve městě. Takto to vidí sami obyvatelé

Křížová cesta je památkově chráněná a tradiční pouť se po ní koná už více než dvě stě let v září na svátek Povýšení sv. Kříže. Podle jejího cíle bývá nazývaná Slezská Kalvárie a je symbolickou cestou, sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Několikrát byla pouť sice přerušena, ale pokaždé obnovena, naposled v roce 1990. Trasa je vhodná pro zdatnější turisty, protože výstup na Kalvárii je pro značné převýšení trasy fyzicky dost náročný.

Církevní, sportovní i turistický význam

Při rekonstrukci v roce 1889 byla obnovena krytina všech kapliček a původní plechové obrazy Kristova utrpení nahradily kamenné reliéfy, které v roce 2006 zrestauroval po získání dotace akademický sochař a restaurátor Jakub Gajda. Dílo se mu skutečně povedlo a nádherně vyhlížející reliéfy se proto už na svá místa nevrátily, opravené kapličky získaly už jen jejich věrné kopie.

Národní památník druhé světové války v Hrabyni.
Velká rekonstrukce. Hrabyňský památník bude zase jako nový

Poslední rekonstrukce křížové cesty se uskutečnila v letech 2004 až 2009 a týkala se opravy zdiva, odvodnění a nátěrů všech umístěných kapliček.

Na konci cesty je doporučení, vytesané do kamene.Na konci cesty je doporučení, vytesané do kamene.Zdroj: se svolením města Hradec nad Moravicí

Kromě církevního využití má Slezská kalvárie i sportovní účel. Každoročně přes ni vede trasa cyklistického Silesia bike maratonu, na úpatí kopce je lyžařský vlek a byla též místem konání závodů v orientačním běhu.