Stávající komunikační systém města Opavy je charakteristický svým vějířovitým uspořádáním a prioritou S1 je vymístění tranzitní dopravy mimo opavské centrum.

Páteřními komunikacemi tohoto systému jsou stávající silnice I/11, I/46, I/56, I/57 a II/464, které ve stávajícím uspořádání přivádějí veškerou tranzitní dopravu do centra města Opavy.

„Kapacita městského okruhu je už téměř vyčerpána a dochází v něm k velmi výraznému zhoršení životního prostředí Proto je nutné svést tranzitní dopravu na přeloženou silnici 1/56, tvořící severní obchvat a na velký městský okruh,“ říká generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclílk.

Funkcí spojky a s ní souvisejícího dopravního uzlu v Opavě - Kateřinkách je propojení navrženého severního obchvatu se silnicí 1/11. Prostřednictvím výhledového dopravního uzlu v Kateřinkách bude řešena distribuce dopravy mezi stávající I/56, spojkou S1, Hlučínskou ulicí, novou silnicí I/56 a přeloženou silnicí I/46.

Tak bude možné stáhnout většinu tranzitní dopravy z centra města.

Náklady na výstavbu S1 v délce 1 750 metrů představují 651 477 254 koruny. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů a nenávratný příspěvek Evropské unie je poskytnutý v oblasti podpory Modernizace silnic I. třídy mimo TEN - T až do 85 procenta způsobilých výdajů.