Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje požaduje po ministerstvu financí a ministerstvu dopravy zajištění rozpočtového krytí. Jejich požadavek se týká staveb v letech 2011 až 2014 na území kraje.

Krytí má být čerpáno z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a ze zdrojů získaných na základě zákona o státním dluhopisovém programu.

Na trase I/11 Mokré Lazce k hranici okresů Opava a Ostrava bude podle informace mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martiny Vápeníkové vybudováno též celkem čtrnáct mostních objektů. Mezi prioritními stavbami je také silnice I/11, označená jako stavba Slezského kříže – západ. Zahrnuje výstavbu východní části severního obchvatu statutárního města Opavy a úsek Mokré Lazce po hranice okresů Opava a Ostrava.

Na něj navazuje i další požadavek na krytí úseku přiváděče k dálnici D1 v úseku Ostrava – Prodloužená Rudná k hranici okresu Opava.

„Stavba I/11 je zařazena mezi prioritní akce a v případě získání dodatečných finančních prostředků může být její rozpočet posílen,“ ujišťoval po výrazném zkrácení finančních prostředků mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

Dosavadní finanční krytí výstavby I/11 zůstává pro letošní rok skutečně žalostné. Ročně by mělo být prostavěno zhruba 1,3 miliardy korun, ale jedna miliarda vypadla z rozpočtu na loňský rok a druhá z letošního. Stavba má proto už roční skluz a bude nabírat další.

Pokud bude financovaná stejným způsobem i nadále, potrvá nejméně čtrnáct let.

Reakce ministerstev dopravy a financí na požadavek zastupitelů Moravskoslezského kraje bude asi zřejmá až po nástupu nové vlády. Iniciativa krajských zastupitelů však dává Opavanům naději, že výstavba vymodlené silnice k dálnici v Ostravě přece jen nezůstane u ledu.