Jeho členy jsou obce, města a významné firmy ze západní části Moravskoslezského kraje podél uvedených komunikací. Prohlášení upozorňuje, že náš kraj je s 1,25 milionu obyvatel největším krajem v republice, s největší mírou nezaměstnanosti a největším znečištěním životního prostředí.

Jeho dopravní situace je katastrofální a to se promítá do míry zaměstnanosti. Podnikatelská sféra je závislá na kvalitní dopravní infrastruktuře, a západní části Moravskoslezského kraje se proto vyhne. Není vyloučeno ani to, že větší firmy působící v oblasti ji ze stejného důvodu opustí.

„Ministerské rozhodnutí je v rozporu i s usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o prioritách ve výstavbě komunikací z roku 2002 a revokovaného usnesením z roku 2010. Vychází z naprosté neznalosti věci, hraničící s ignorantstvím, Ředitelství silnic a dálnic ČR, které připravuje podkladové materiály, z nichž ministerstvo dopravy vychází,“ uvádí se v tiskovém prohlášení.

Sdružení považuje zastavení dopravních staveb v našem kraji za nekoncepční a diskriminační. „Ministr Vít Bárta v něm naprosto ignoruje názory nejenom samospráv na všech úrovních, ale i rozhodnutí předchozích vlád. Moravskoslezský kraj byl restrukturalizací v 90. letech postižen nejvíc z celé republiky a jeho potřeby jsou vládou i nadále diskriminovány,“ konstatuje předseda Sdružení a náměstek opavského primátora Pavel Mališ (ODS).

Není to tak dávno, kdy pražští i krajští politici s představiteli dotčených obcí klepali se zářivým úsměvem na základní kámen. „Ovšem velmi krátce nato byla stavba z evropského dotačního titulu Operační program dopravy bez kvalifikovaného důvodu vyňata. Letos jsme se dozvěděli, že byla zastavená celá stavba a zase bez kvalifikovaného důvodu,“ upozorňuje Mališ.

Neponechat nic náhodě je rozhodnuta i Ostrava. „Pošleme otevřený dopis premiérovi Petru Nečasovi, aby byl při zítřejším jednání mezi členy vlády a krajskými hejtmany informován,“ říká náměstek ostravského hejtmana Vojtěch Mynář.

Dopis se všemi podklady pro jednání bude předán i ostravskému hejtmanovi Jaroslavu Palasovi a předsedovi asociace hejtmanů Michalu Haškovi. „V pátek má ministr Bárta přijet do Bohumína. Máme zájem, aby se zastavil také v Ostravě, kde mu chceme ukázat zastavené stavby. Už jsme ho informovali o tom, že města Ostrava i Opava jsou ochotna vykoupit pozemky na trase sama,“ dodává Mynář.

Zakonzervování staveb bývá velmi drahou záležitostí, ale ministr si před zamítnutím zřejmě nic nezjistil ani neověřil. Jak jinak si vysvětlit odpověď jeho tiskového mluvčího Karla Hanzelky, že výši nákladů na zakonzervování staveb ministr dosud nezná.