Trochu naděje dává petiční výbor Poslanecké sněmovny tím, že na svém posledním zasedání projednal petice, požadující obnovení výstavby v úsecích Mokré Lazce - Velká Polom a Prodloužená Rudná včetně zajištění finančních prostředků na jejich výstavbu.

„Petiční výbor sněmovny vzal na vědomí informaci o průběhu veřejného slyšení. Uvedené petice byly postoupeny hospodářskému výboru, aby se jimi zabýval v návaznosti na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury,“ říká tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Fakt, že se situací bude zabývat hospodářský výbor sněmovny naznačuje, že zákonodárci vnímají požadavky občanů a dotčených obcí. Předsedkyně Sdružení a náměstkyně opavského primátora Pavla Brady věří v brzké projednání ožehavé záležitosti. Už proto, že je opravdu vážná a vyžaduje rychlé řešení. Kromě oprávněné netrpělivosti obyvatel Opavska už do výstavby byly investované značné prostředky.

„Zastavením rozestavěné stavby v tomto stádiu dochází k dalším zbytečným nákladům a vynakládání dalších finančních prostředků jistě není v dnešní době záměrem. Doufám, že nás členové hospodářského výboru podpoří a věřím, že zdravý rozum a odpovědnost vůči státnímu rozpočtu i občanům zvítězí,“ konstatuje Pavla Brady.

Sdružení je připraveno na další jednání se zástupci ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR.