Předmětem byl návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a jeho střednědobý výhled na léta 2015 a 2016, který ovlivní tempo výstavby silnic v Moravskoslezském kraji.

„Toto jednání bylo velmi důležité. Podoba rozpočtu má bezprostřední dopady na financování jednotlivých staveb v našem kraji," vysvětluje jeho předsedkyně a první náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (SZ).

Jednání o jedenáctce i severním obchvatu

Navrhovaný rozpočet na příští rok zajišťuje finanční prostředky na stavby ve východní části kraje. „Na západ od Ostravy se bude pokračovat ve výstavbě Prodloužené Rudné a Mokrých Lazců," konstatuje místopředsedkyně sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová (ČSSD).

Na výstavbu východní části severního obchvatu Opavy jsou vyčleněny peníze ve výši 146 milionů korun. Podle slov zástupců sdružení je nutné řešit i další klíčové stavby v západní části kraje.

I o těch zástupci kraje i sdružení s poslanci včera mluvili a jednou z nich je obchvat Krnova. Na přetřes přišla i západní část severního obchvatu Opavy, kde je nutné potvrdit finanční prostředky na pokračování jeho přípravy. „Jsme si vědomi, že situace je napjatá i v ostatních částech republiky. Požadujeme výhradně takové finance, které si stát může v současné rozpočtové situaci dovolit," říká Martin Dostál.

Černý scénář snad zůstane v šuplíku

Zástupci sdružení upozornili přítomné moravskoslezské poslance na naprosto nedostatečné výdajové rámce rozpočtu dopravního fondu pro roky 2015 a 2016.

Dalším problémem, který poslancům vysvětlili, je nedostatečná alokace finančních prostředků v navrhovaném Operačním programu Doprava 2014-2020 na silnice prvních tříd mimo transevropskou dopravní síť TEN-T. Rizika vidí v navrhovaném střednědobém výhledu.

„Výdajové rámce fondu dopravy by se měly výrazně snížit. Pokud by se naplnil tento černý scénář, bylo by to hodně zlé. Znamenalo by to zastavit všechny stavby, na které nyní peníze jsou," dodává tajemník Dostál.

Zástupci Sdružení si na druhou stranu uvědomují, že zatím jde pouze o návrh výdajových rámců a věří, že na tento scénář vůbec nedojde. Zástupci Sdružení se seznámili s novými poslanci a objasnili jim prosazované priority dopravní infrastruktury v kraji. „Dohodli jsme se také na vzájemné intenzivní spolupráci do budoucna," konstatovala na závěr předsedkyně Sdružení Pavla Brady.