Frekventovaná doprava na Olbrichově ulici v Opavě komplikuje řidičům provoz křižovatky u České spořitelny. Proto se úředníci magistrátu rozhodli hledat řešení. Za jednu z možností považují zklidnění dopravy na Beethovenově ulici, ze které proto včetně části ulice Sady Svobody chtějí od 1. března udělat jednosměrku. Průjezd poté bude možný už jen od Matiční ulice směrem k poště na Masarykově ulici.

Od nové úpravy si město slibuje snížení nákladní dopravy v co nejvyšší míře. „Současně jde o to, aby řidiči nevyužívali centrum města v rámci tranzitní dopravy jako zkratku,“ vysvětluje mluvčí opavského magistrátu Jan Šindler. Podle velkého a komplexního dopravního průzkumu, který město nechalo vypracovat, se ukázalo, že velké množství řidičů používá Beethovenovu jen jako tranzitní trasu, a zbytečně tak zatěžují uličky v centru.

Dalším důvodem, pro který bude v centru přikročeno k novému značení, je neutěšená dopravní situace na křižovatce u rektorátu Slezské univerzity. „V důsledku silného provozu zde občas dochází k zácpám a je zde vysoké riziko dopravních kolizí. Jednosměrka by měla napomoci tomu, aby se situace změnila,“ míní Jan Šindler.