„Jejich možná udivující výška byla zvolena s ohledem na výšku komínu a plánovanou výšku novostavby. Jednotlivé výložníky jsou v různých výškách, takže se vzájemně nestřetnou,“ říká marketingový manažer investorské společnosti Develon Petr Utěkal.

Vzdor nedávné vichřici, která svištěla také Opavou, se stroje ani nehnuly. Jsou dobře zajištěné betonovou patkou na pilotovém základu, ke kterému je jejich konstrukce uchycená. Zařízení na vrcholu jeřábu měří rychlost i sílu větru a natáčí jeho rameno po větru.

Proto jsou ramena všech těchto vysokých jeřábů natočená v době klidu pokaždé stejným směrem. Jejich konstrukce navíc už počítá s velmi extrémním počasím, a proto je nevyvrátí ani silná vichřice.