Tradice v obcích

Jak zmínila starostka obce Věra Burdová akce začíná kolem poledne, kdy se sejde masopustní průvod. Ten následně prochází celou obcí, akce je zakončena večer v kulturním domě, kde je pro návštěvníky připraven program.

„Jsou to například scénky a samotné pochování basy, pak následuje taneční zábava,“ popisuje starostka. „V naší obci probíhají i akce, jako je například stavění vánočního stromu, také mikulášská nadílka pro všechny dětí do patnácti let,“ řekla Věra Burdová a dodala: „Děti musí něco přednést a pak dostanou od čerta nebo Mikuláše balíček, podle toho, jak byly hodné.“

Pro dospělé je připravené svařené víno. Podle slov starostky se tyto akce těší velké účasti ze strany obyvatel. Co se týká tradic novějších, podařilo se Jezdkovickým zavést takzvaný Sraz rodáků.

„Tato akce se v Jezdkovicích koná každých deset let, počátky má v osmdesátých letech minulého století,“ zmínila starostka se slovy, že pozváni jsou vždy všichni žijící občané ať již jsou v České republice nebo v zahraničí.