Aquapark má vyrůst v Městských sadech u Víceúčelové haly. Schválili to loni v prosinci zastupitelé poté, co se seznámili s odbornou studií společnosti Relaxsolution. Ta zkoumala, jestli bude pro městskou kasu výhodnější opravit stávající bazén, postavit nový anebo opravit starý a postavit nový, ale menší.

Nakonec zastupitelé odklepli variantu první, tedy zbudovat zbrusu nový aquapark. Co se harmonogramu týká, tak na začátku roku se operovalo ještě s ne příliš jasně danými termíny.

Vedení města chce poprvé „kopnout do země“ do konce tohoto volebního období, čili do podzimu 2022. Otevřít by pak měl aquapark v roce 2025.

Stihne se to včas?

Řeč padla na nový bazén také na posledním jednání zastupitelů 22. června. Opozičního zastupitele Jana Zelinku totiž zajímalo, jak přípravy realizace probíhají. Narážel mimo jiné na to, že do termínu zasedání zastupitelů nebyla svolána pracovní skupina a žádné podklady nebyly prezentovány ani na komisi rady města pro urbanismus a investice, jejímž je členem.

„Vyjadřuji oprávněné obavy o tom, zda administrace této zakázky a provádění vede k tomu cíli, abychom tady po 24 týdnech měli navržen aquapark,“ konstatoval Jan Zelinka (ODS).

Jak to tedy s oněmi přípravami vlastně je? Smlouvu na vypracování architektonické studie uzavřela radnice s pražskou kanceláří monom works s.r.o. Účinnosti nabyla zápisem do registru 11. května. A nyní trochu matematiky. Smlouva se totiž dělí na pět částí, které mají být v různých termínech plněny.

Termíny

Do 1. června měly být obstarány podklady. Do 29. června vypracované zadání, za dalších osm týdnů, čili do 24. srpna má být vypracovaný koncept. Datum 5. října je deadlinem pro projednání záměru, zapracování případných požadavků jak od objednatele, tak dalších dotčených orgánů.

A konečně nejpozději 26. října, tedy 24 týdnů od zápisu do registru smluv, má světlo světa spatřit čistopis dokumentace, laicky řečeno tedy finální podoba toho, jak bude aquapark vypadat.

„Ještě před uplynutím lhůty tří týdnů, tedy před 1. červnem, byly obstarány vstupní podklady. Po řádném vypracování zadání, jehož předání a převzetí očekáváme nepozději do 29. června, bude zhotovitelem (pozn red. kancelář monom works s.r.o.) vystavena objednateli (pozn. red. město Opava) první faktura, která bude zahrnovat obě částky za dílčí plnění, konkrétně za obstarání podkladů a vypracování zadání,“ uvedl městský architekt Petr Stanjura.

Zadání tedy mělo být k pondělku 29. června hotové. „Zhotovitel již pracuje i na dalším dílčím plnění, a sice na vypracování konceptu,“ pokračuje.

Vše podle plánu?

Zajímalo nás také, jestli jsou všechny lhůty skutečně dodržovány.

„Ano jsou. A to i přesto, že proběhla koronavirová pandemie. Hned po podpisu smlouvy ještě před ukončením nouzového stavu proběhlo v Opavě na radnici vstupní jednání za účasti dvou zástupců zhotovitele a dvou zástupců objednatele. Další jednání se konalo v Praze v kanceláři,“ přibližuje Petr Stanjura.

Závěrem ještě dodejme, že za nový aquapark nemá město zaplatit více než 350 milionů korun bez DPH. To je totiž finanční strop, který radnice nechce překročit.