Přemnožené jmelí je problémem, se kterým se města potýkají už řadu let. Jeho řešení však není snadné, protože jmelí se velice snadno šíří dál.

„Pracovníci oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy se k dané problematice zúčastnili přednášky na poradě Krajského úřadu, kterou prezentovala pracovnice z Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě.

Je vidět, že se opravdu nejedná jen o problém Opavy, ale je velmi rozsáhlý z hlediska celého území," uvedla vedoucí odboru životního prostředí v Opavě Marie Vavrečková.

Jmelí je parazit, který může stromům způsobit nemalé potíže. Kromě vysávání živin mohou jeho objemné trsy také ulomit některé větve. Jeho semena jsou přenášena především ptáky.

„Výskyt jmelí se v posledních letech razantně zvyšuje převážně u stromů rodu Tilia sp. Rozšiřování jmelí je způsobeno hlavně ptactvem. Pro strom je nebezpečné hlavně při zatížení větví, kdy může docházet k nekontrolovatelnému pádu. V Opavě se jmelí nejvíce vyskytuje v Městských sadech, a to na vzrostlých a přestárlých lípách.

Chemické ošetření se neosvědčilo a prozatím nebylo napadení jmelím důvodem pro kácení dřevin," doplnila Marie Vavrečková.

Ochrana před jmelím je těžká

Problém se zvýšeným výskytem jmelí mají i v Hlučíně. „Přemnožením jmelí je postiženo celé Hlučínsko, Hlučín nevyjímaje. Odbor životního prostředí už několik let hledá způsoby, jak omezit nebo alespoň zmírnit škody na dřevinách. Jmelí nám ničí hlavně lípy, ale i ovocné stromy," uvedla vedoucí odboru životního prostředí v Hlučíně Soňa Prášková.

Kromě nich napadá také topoly, javory, jeřáby, hlohy a další dřeviny. „Je jen velmi málo možností, jak se tomuto poloparazitickému keříku bránit a jak před ním stromy chránit. Ty, které napadne, postupně oslabuje a jeho trsy přetěžují i některé větve.

U nejhodnotnějších dřevin jmelí na nejexponovanějších místech odstraňujeme. Ovšem například v městském parku je už tak přemnožené, že je téměř nemožné se ho zbavit," sdělila.

Řešení, jak se jmelí zbavit, hledají nepřetržitě. „Konzultovali jsme problém s Agenturou ochrany přírody a krajiny, ale nic účinnějšího nám neporadili. Méně významné a silně napadené stromy je lepší vykácet, aby se jmelí přes ptačí trus nešířilo dále. Při jeho ořezávání je nutné ho odstranit i s tenkou větví, jinak do tří let vyrostou nové trsy.

Po vylomení trsu na kosterní větvi nebo kmeni je dále nutné ovázat místo černou fólií, která zabrání přístupu světla, protože bez něj nové jmelí nevyroste," doplnila Soňa Prášková a dodala, že tyto rady by měli dodržovat i majitelé stromů v soukromých zahradách a sadech.

Stromy zatím kácet nemuseli

Jmelí se hojně vyskytuje také na Vítkovsku. „Existuje metodika Moravskoslezského kraje, kde se touto problematikou zabývají. Osobně se naše pracovnice Pavlína Dybowiczová, která má na starosti městskou zeleň, s problémem úhynu stromů z důvodu přemnožení jmelí nesetkala.

Zatím jsme tedy žádné stromy kácet nemuseli," řekla tajemnice městského úřadu ve Vítkově Šárka Petrtýlová.

I tam se snaží jmelí ze stromů co nejšetrněji odstraňovat. „Vloni jsme nechali ořezat jmelí ze solitérně rostoucí lípy u dětského hřiště. Žádná jiná speciální opatření proti množení jmelí se u nás neprovádějí. Jen v rámci bezpečnostních ořezů se provedou i ty zdravotní a jmelí se při té příležitosti také odstraní. Bohužel však po čase stejně vyrůstá znovu," uzavřela.

Podle pracovnice ostravské pobočky organizace Arnika Marcely Klemensové parazituje jmelí především na ovocných stromech. „S problematikou jmelí se setkáváme nejčastěji jako účastníci jednotlivých řízení o vydání povolení ke kácení stromů.

Při zvažování, zda máme kácet nebo strom ošetřit, je třeba zvážit, zda by nákladné ošetření vůbec bylo efektivní a jestli by došlo k potlačení šíření jmelí na okolní dřeviny. Podle mých zkušeností jmelí na Opavsku masově napadá především ovocné stromy," řekla.

Veronika Bernardová