Přesto, že její život je v myslích milionů lidí spojen s Afrikou a knihou Příběh lvice Elsy, její kořeny jsou opavské.

20. ledna 1910 se totiž narodila v rodině sudetských Němců v dnešní ulici Na Rybníčku jako Friederike Victoria Gessnerová. Dnes už se ví, že její rodiče Traute a Viktor nepatřili mezi osoby, které by k dceři projevovali přílišnou lásku.

Její nelehké dětství, kdy jí dokonce vyčítali, že se nenarodila jako kluk, se nejspíše odrazilo v dospělosti v zatvrzelost, neústupnou snahu dosáhnout svého a také ve vztahu k mužům.

Za svého života byla celkem třikrát vdaná. Prvním manželem byl bankovní úředník židovského původu Viktor von Klarwilla. S ním se, pod hrozbou nastupujícího fašismu, vydala roku 1937 do Afriky. Cestou ale potkala švýcarského botanika Petera Ballyho, za kterého se po roce vdala. Právě on byl tím, kdo stále ještě Frederike zasvětil do krás africké přírody a kdo jí dal později známé jméno Joy.

Společně se svým třetím manželem, britským ochráncem zvířat Georgem Adamsonem (vzala si ho v roce 1944), se Joy Adamsonová podílela na řadě významnějších aktivit, kterým dnes říkáme ekologické. Díky své neústupné povaze se zasloužila o rozvoj ochrany místní fauny, ale i o vznik nadace Elsa Wild Animal Appeal, která se podílela na vzniku šesti národních parků.

I když její aktivity ocenilo i UNESCO, svými kroky směřujícími k zákazu lovu logicky proti sobě popudila řadu významných a ve své době vlivných osob, které tuto oblast považovaly za jakýsi neomezený lovecký revír. Snad právě to bylo důvodem, proč ji 3. ledna roku 1980 zavraždil jeden z jejích bývalých sluhů žijících na její farmě.

Oficiálně jako pomstu za své propuštění.

Joy Adamsonová je ale známá i jako umělkyně. To hlavně pro svoji spisovatelskou činnost. Vydala sedmnáct titulů, kterých se prodalo na pět milionů výtisků. Některé z nich vyšly i česky.

Legendární se pak stala kniha z roku 1960 Příběh lvice Elsy. Popis jejích dobrodružství s lvicí Elzou, která do jejího života přišla čtyři roky před prvním vydáním knihy, bylo přeloženo do více než třiceti jazyků a několikrát filmováno. I sama Adamsonová, která vystudovala v mládí lékařství, se ale pokusila o hereckou kariéru, věnovala se sochařství i módnímu návrhářství.

Za zmínku stojí i její kresby a fotografie, díky kterým se zachovala řada materiálů o životě Afriky a jejích obyvatel v průběhu půlstoletí. Opava svoji slavnou rodačku již dříve uctila parkem, který nese její jméno, a pamětní deskou na rodném domě.