Od počátku se svými sousedy bojuje za zrekonstruování anebo spíš vybudování nějaké důstojné komunikace.

„K chybám došlo už při vytváření územního plánu zhruba před dvaceti lety. Velký problém spočívá v tom, že páteřní komunikace se nachází na parcele číslo 1814, která je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). S ním se nedokážeme domluvit," uvedl Tomáš Verner.

Aby se vůbec dalo nějakým způsobem uvažovat o stavbě nové cesty, musela by být daná parcela odkoupena městem. Jenže i tady se narazilo na stejný problém. A sice na ÚZSVM.

„Pokud parcelu nezískáme do vlastnictví, nemůžeme pokračovat v přípravě či realizaci stavby. V současné době se pracuje na převodu tohoto pozemku. Bohužel už třetím rokem," vysvětlovala vedoucí odboru přípravy a realizace investic opavského magistrátu Jana Onderková.

Klíčová páteřní komunikace, o níž byla řeč, spojuje ulici Lužickou a Joži Davida. Aby ÚZSVM mohl uvažovat o prodeji parcely, musel by nejprve vyřešit věcná břemena, která se na ní nacházejí.

„Jedná se o přípojky plynu, vody a mohl bych pokračovat. Dokud se tohle nevyřeší, o prodeji pozemku se nedá uvažovat. Na daný úřad neustále apelujeme, ať něco dělá, jenže na druhé straně chybí vůle. V této věci jsme se nedočkali absolutně žádného posunu," kroutil hlavou Tomáš Verner a jedním dechem dodal:

„Páteřní komunikace je klíčová pro další komunikace, které se na ni napojují. Město se nechce pustit do opravy okolních cest, pokud nebude majitelem dané parcely."

A tak se nejspíš i v nejbližších měsících a možná i letech katastrofální stav infrastruktury v ulici Joži Davida nezmění. Když se navíc setmí, zavládne zde naprostá tma. Chybí totiž jakékoliv pouliční osvětlení. Investice do rekonstrukce ulice rozhodně nebude malá. Město avizovalo, že i kdyby mělo pozemek ve vlastnictví, finance by se sháněly těžko.

„Lokalita je zařazena v návrhu plánu investic, ale její schválení k realizaci je závislé na fi nančních možnostech města," doplnil Jana Onderková.

Nejsou jediní Obyvatelé ulice Joži Davida nejsou zdaleka jedinými nešťastnými obyvateli Kylešovic. Něco obdobného se řeší také na kylešovické periferii v ulicích Mařákova, Rybníky a Staňkova. Cesty jsou tam v dezolátním stavu. Chybí rovněž veřejné osvětlení a dalo by se pokračovat.

Místní dlouhá léta bojují za nápravu. Město údajně hledá finanční prostředky na to, aby se mohlo stavět. Ani letos se ovšem lidé žijící v těchto ulicích nového povrchu nedočkají. Nejedná se o prioritní investici.

Petr Dušek