Na výzvu redakce se sešla řada zajímavých dotazů, které občané prostřednictvím našeho Deníku kladou místním osobnostem. Postupně dotazy i odpovědi na této stránce zveřejňujeme. V následujícím dotazu se ptá čtenářka Petra F. na bezpečnost dětských hřišť v Opavě.

„Mám malé dítě, které chodí poměrně často na opavská dětská hřiště. Musím se ale přiznat, že jsem z toho trochu nervózní. Jsou prolézačky, houpačky, skluzavky a další vybavení na hřišti opravdu bezpečné? Kontroluje se například čistota pískovišť?“ zajímá se čtenářka.

Na její dotaz odpovídá provozně technický náměstek Technických služeb Opava, s. r. o., Martin Girášek.

„Technické služby provádějí pro statutární město Opava správu čtrnácti dětských hřišť. Dětská hřiště se provozují v souladu s platnými normami a doporučeními. Dle zpracovaného plánu kontrol se provádí kontrola a čištění dětských hřišť minimálně jednou týdně,“ vysvětluje Girášek a pokračuje:

„Vlastní hřiště jsou vybavena hracími prvky, které mají platný certifikát dle předem uvedených norem. U prvků vyrobených před rokem 2002 byla provedena kontrola zařízení revizním technikem. Hrací prvky byly upraveny tak, aby uvedeným normám vyhovovaly a bylo možno zařízení nechat dojít dobu jejich životnosti.“

Jak dále uvádí, veškerá zařízení dětských hřišť jsou tedy bezpečná za předpokladu, že se používají pro určený způsob hry. „Zároveň vítáme spolupráci uživatelů dětských hřišť, kteří hlásí případné drobné závady na telefonní číslo uvedené v návštěvním řádu. Tyto závady jsou odstraňovány v co nejkratším termínu,“ uvedl.

U pískovišť na veřejných prostranstvích, kterých je asi sedmdesát, se podle jeho slov provádí pravidelně čištění, měsíčně kontrola a jednou za dva roky na jaře kompletní výměna písku. „Ve všech pískovištích se provádějí namátkově zkoušky na výskyt škodlivin. Rodiče mají možnost si tyto informace přečíst na tabulce,“ doplnil Martin Girášek.

Diskutujte pod článkem a hlasujte v anketě: Jsou dětská hřiště v Opavě bezpečná? Jsou na hřištích čistá pískoviště?
Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: lucie.orbanova@denik.cz, nebo veronika.zahradnikova@denik.cz.