Každému z nich jsme položili následující čtyři otázky:
1. Je středa 2. března 2011 a právě uplynulo sto dní od vašeho nástupu do funkcí. Co se vám podle vašeho názoru za tu dobu povedlo?
2. Co se vám nepovedlo, co vás mrzí?
3. Jste spokojeni s průběhem jednání zastupitelstva a jak hodnotíte vystupování opozice, především ODS? Je samoúčelné nebo k prospěchu města?
4. Váš nejbližší konkrétní úkol, který musíte vyřešit?

primátor Zdeněk Jirásek (ČSSD)

1. Proběhla tři jednání zastupitelstva, devět jednání rady města, uspořádali jsme inauguraci českého překladu Jeruzalémské bible za účasti českého primase, arcibiskupa Duky a manželů Halasových, mimo jiné široce komentované masmédii, úspěšné bylo také pracovní setkání se starosty obcí spadajících pod ORP Opava.

Podařilo se zabezpečit překlenovací úvěr na profinancování projektů z evropských dotací, takže se město v této chvíli nemusí obávat eventuálních sankcí, otevřelo se zrekonstruované divadlo, v souladu s našimi volebními programy proběhla první Otevřená radnice, úspěšně jsme v řadě věcí jednali s Moravskoslezským krajem, a další.

2. Nevím o ničem, co by se vysloveně nepovedlo. Ovšem mrzí mne například některé skutečnosti plynoucí ze zjištěných nedostatků interní kontroly, které vznikaly v minulosti a nyní je musíme řešit.

3. Necítím se být práv cokoli opozici doporučovat. Dosud jsem se ovšem vždy snažil oponenta vyslechnout a nad jeho podněty se zamýšlet. V politické sféře mi však často připadá, že jádro věcí se vytrácí a prioritní účel činnosti, tedy rozvoj města a jeho obyvatel, se ztrácí v pozadí. Jsem dosud přesvědčen, že především v klíčových rozhodnutích je nezbytné nacházet konsensus.

Proto jsem např. inicioval setkání předsedů politických klubů před jednáním zastupitelstva. Bohužel tuto formu komunikace vedení ODS odmítlo realizovat a KDU-ČSL se k tomu připojila. Ke vznesené otázce bych snad závěrem podotkl, že minulé zastupitelstvo bylo nahráváno. Při poslouchání záznamu může každý občan posoudit, zda zaznamenaná vystoupení jsou věcná či zda jde o exhibiční samoúčelnost.

4. Dokončit návrh rozpočtu, řešit problém „Slezanka“, hledat partnery pro opavský fotbal, konkretizovat vizi rozvoje kulturní sféry a mnohé další úkoly.

první náměstkyně Pavla Brady (SOS)

1. Výrazně jsme změnili přístup radnice k občanům (Otevřená radnice, odpolední zastupitelstva) i médiím (pravidelné tiskové konference a zprávy). Zásadní jsou změny v orgánech městských organizací, ale i nových cen pro prodej pozemků pod domy.

Změnili jsme také systém odměňování zastupitelů a tím snížili náklady. Provedli jsme celkovou kontrolu Opavské kulturní organizace. Osobně jsem absolvovala celou řadu nejrůznějších setkání s občany, zástupci sportovních klubů i organizací zajišťujících sociální služby.

2. Nejsem si ničeho takového vědoma.

3. Opozice má právo vyjádřit svůj názor a je zřejmé, že se nemusí shodovat s názorem koalice. Ovšem kritizování kvality podkladů (zejména k majetkovým převodům), které jsou připravovány podle standardů nastavených minulým vedením nemohu vnímat jinak, než jako účelové.

4. Zajištění financí na tento rok – zejména na dokončení rozpracovaných projektů z evropských fondů, ale také rozhodnutí, jak naložit s majetkem jako je bývalá porodnice, Slezanka, Dukelská kasárna.

náměstek Dalibor Halátek (SOS)

1. Podařilo se mi rozkoukat se, seznámit se s chodem magistrátu zevnitř a naučil jsem se nad mnohými nastavenými procesy nekroutit hlavou. Z věcí, co se povedly, bych snad zmínil především rozjezd trhů, které se budou už od jara konat na Dolním náměstí.

2. Stále se nepovedlo více otevřít radnici a magistrát, nejsou zavedeny internetové aukce, on-line přenosy ze zastupitelstva, řada materiálů, která by dle mého názoru měla být na webu města je stále jen ve fázi příprav a sbírání podkladů.

3. Z jednání zastupitelstva bych měl dobrý pocit, nebýt samoúčelných a samolibých obstrukcí ze strany ODS, komplikace ohledně přijetí úvěru způsobené panem Stanjurou jsou nepochopitelné, především z pohledu toho, že problémy způsobilo právě jeho vedení.

Obstrukce na zastupitelstvu jsou z jejich strany legislativně možné, bohužel bez zlomku sebekritičnosti, na druhou stranu kritizují stejné věci jako kritizovala opozice v minulosti, a nám se je stále ještě nepodařilo zlepšit a dostat do dokonalé polohy. Na druhou stranu je to pro nás tvrdý trénink, který nás alespoň rychleji naučí plavat v tomto kalném rybníce.

4. Zrovna včera jsme řešili problematiku prostor poškozených požárem v Domě umění, naštěstí nebyly způsobeny nějaké naprosto nevratné škody, nicméně je to ke všem problémům při rekonstrukci další komplikace. V souvislosti s Domem umění pak musíme vyřešit i problematiku provozu. Krom toho mám několik schůzek ohledně územního plánu a možných dotačních titulů, prostě normální den na radnici.

náměstek Daniel Žídek (ČSSD)

1. Za sto dní od mého nástupu do funkce náměstka primátora statutárního města Opavy se mi povedlo prosadit realizaci projektu úsekového měření rychlosti v městských částech Komárov a Malé Hoštice, projít si fyzicky všechna školská zařízení a tím zjistit jejich stávající technický stav, provést monitoring stavu žádostí o dotace Ministerstva vnitra na rozšíření IT pro město Opava ve vztahu k lepší informovanosti občanů a zahájit reorganizaci Městské policie Opava.

2. Nepovedlo se mi více se věnovat městským částem, což právě mne jako bývalého starostu Komárova mrzí.

3. Ano, já jsem spokojen. Je pravdou, že mohlo být kratší, ale opozice předvedla standardní opoziční práci.

4. Je jich mnoho, ale jako svou prioritu beru již zmiňovaný program Ministerstva vnitra na IT technologie, ostatní, jako reorganizace MP, prosazení investic do školských objektů, beru jako svou standardní náplň.