VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Jsou zastávky MHD k lidem vlídné?

Opava - Hezké, ale nepraktické. Takový je názor jednoho z čtenářů, který se rozhodl veřejně se přidat ke kritice zastávek MHD v Opavě.

5.2.2008
SDÍLEJ:

Zastávka u divadla je typem, za který dodavatelská firma obdržela ocenění bezpečnosti a zdraví.Foto: DENÍK/Veronika Zahradníková

Čtenář: Čekárny jsou hezké, ale nepraktické

Jedním z těch, kteří se rozhodli veřejně přidat ke kritice zastávek MHD, je Rudolf Žůrek ze Suchých Lazců. Kromě kritiky navrhuje i řešení. Ve svém dopise redakci si stěžuje na nepraktičnost prosklených zastávek a na umístění reklam v nich. „Jsem už starší člověk a sám jsem chtěl na magistrát napsat svou připomínku ze zkušenosti, ale můj dobrý známý mi řekl, že to tam nikdo ani nečte a že to není nic platné a tak jsem nepsal.“

Jak dále uvádí, naprosto nesouhlasí se slovy zástupkyně firmy euroAWK, která ve zmíněném článku hovoří. „Moje zkušenost a připomínka je ta, že lavičku v čekárně používají většinou lidé starší, často tělesně handicapovaní nebo ženy s nákupem, který si odloží. Příjezd dopravního prostředku ale nevidí, neboť ze strany příjezdu je slepá stěna i když skleněná. Je popsaná reklamou, kterou stejně nikdo nečte, takže každou chvíli někdo obtížně vstává, aby se podíval, zda už něco nepřijíždí,“ uvádí Rudolf Žůrek.

Jak málo by podle něj ale postačilo k tomu, aby stěna ze strany příjezdu byla průhledná, bez reklamy nebo přemontována na stranu odjezdu, kde žádná stěna není. Na odjezdové straně by pak mohla být reklama jakákoliv. „Čekárničky jsou to hezké, ale v tomto směru naprosto nepraktické. Věřte, je to maličkost, ale hodně lidem to vadí a tak maličká úprava by při čekání hodně lidem pomohla, aby se mohli v klidu a včas připravit na nástup.

Odpověď fundované osoby, že čekáren je vyrobeno už asi devět set kusů, jak se v článku z 18. ledna píše, ještě podle slov Rudolfa Žůrka neznamená, že jsou dobré. „Věřím, že i nad mou připomínkou se někdo odpovědný zamyslí a snad si uvědomí, že ne všechno, co je typizované, musí být dobré. I taková maličkost, jakou je přemontování boční pomalované stěny na opačnou stranu by situaci pro pasažéry moc zlepšila,“ míní Rudolf Žůrek.

Úřednice: Žádná stížnost nepřišla

Umístnění reklam je věcí, která je dána smluvně. To si alespoň vymiňuje dodavatel zastávek, kterým je firma euroAWK. Za to městu neúčtuje náklady na dodání zastávek. Hlavní slovo v umístění velkoplošných reklam má odbor hlavního architekta magistrátu. Z vyjádření hlavního architekta Zdeňka Bendíka vyplývá, že jeho odbor posuzuje tedy umístění zastávky, tvar a materiálové řešení zastávky. „Když jsou na autobusových zastávkách reklamy, znamená to, že výstavba zastávky je v podstatě hrazena z těchto reklam, takže by se dalo říci, že reklamy jsou žádoucí, protože umožňují výstavbu dalších zastávek ve městě zdarma,“ podotýká vedoucí odboru kanceláře primátora Jana Foltysová.

Podle jejího tvrzení na odbor hlavního architekta zatím žádná stížnost nebo podnět proti umístění reklam dosud nepřišla. „Naopak, vždy jsme považovali umístění za vhodné z toho důvodu, že více chrání čekající proti větru a případně bočnímu dešti. Jinými slovy řečeno, zatím nás nenapadlo, že by mohl mít někdo problém s umístěním panelů ve směru příjezdu,“ dodala Foltysová.

Čtenáři: Proč jsou lavičky bez opěradel?

K problémům krytých zastávek v Opavě se vyjádřil i prostřednictvím firmy euroAWK i jejich dodavatelská firma Grimika z Hradce Králové. Jednou ze stížností našich čtenářů bylo, že prostor mezi lavičkou a prosklenou zadní stěnou je velký a může být nebezpečný zejména pro děti. Jednatel firmy Grimika Ludvík Michálek oponuje, že lavičky jsou dodávány standardně do většiny těchto zastávek a dosud se tak dělo bez problémů. „Do valné většiny zastávek, tedy i do našich je dodávána jednoduchá běžná lavička bez opěradla, používaná běžně bez problému i jinde na veřejných městských, parkových i jiných prostranstvích,“ uvedl.

Lavička je podle jeho slov určena pouze na kratší spočinutí zejména tělesně postižených osob do doby příjezdu nejbližšího autobusu v řádu minut či k odložení těžších zavazadel. „Samozřejmě lze tyto lavičky opatřit i opěradly, avšak použití klasické lavičky s opěradlem si vynutí zábor větší půdorysné plochy pro čekárnu, což naráží zejména ve větších městech na šíři chodníků nebo na inženýrské sítě, které pod chodníky většinou vedou,“ vysvětlil Michálek.

„V případě projevení zájmu ze strany investora lze ke stávajícím lavičkám přidat jednoduché opěrné prkno na zadní stěnu čekárny, které však zhorší možnosti pro údržbu a otevře další prostor pro vandalské zásahy,“ doplnil Ludvík Michálek. Zhorší se tím podle něj i útlumová nárazová zóna, s kterou čekárna počítá. Pokud jde o umístění reklamního panelu v prosklených čekárnách pak lze podle jeho mínění říci, že je odvislé od místních podmínek.

„Reklamní panel, který mimo svoji komerční úlohu má za úkol zpříjemňovat pobyt cestující veřejnosti zejména v nočním období svým osvětlením daného prostoru, lze umístit do kteréhokoli pole čekárny,“ vysvětluje Michálek. O vhodnosti jeho umístění podle něj rozhoduje vždy poloha zastávky na daném stanovišti a také dostatečnost výhledu cestující veřejnosti, spolu s komerčními zájmy, jejichž důsledkem je, že nemalé náklady na zastávku ani na její údržbu nejsou hrazeny z městského rozpočtu. „Nelze též opomenout, že rozsvícený reklamní panel má významný podíl i na snížení vandalských zásahů do čekárny,“ dodal Michálek.

Kdo rozhoduje o nových zastávkách?

Plánuje Opava rozmístění dalších zastávek nebo rekonstrukci těch stávajících? To spadá do kompetence odboru hlavního architekta. Poradní hlas v této věci má i městský dopravní podnik, ačkoliv v jeho majetku jsou zpravidla jen označníky zastávek. „V prosinci minulého roku jsme radě města předložili návrhy na nové a rekonstrukce stávajících zastávek v Opavě a městských částech, které rada vzala na vědomí,“ uvedl hlavní architekt města Opavy Zdeněk Bendík.

Rozhodnutí, zdali budou postupně zařazovány do plánu investičních akcí, je podle něj na dohodě vedení města a zastupitelstva při každoročním schvalování rozpočtu. Testuje si dopravní podnik spokojenost cestujících se zastávkami? „Zastávky si netestujeme, v rámci prováděných průzkumů spokojenosti zákazníka jsou určité poznatky o přáních našich cestujících,“ uvedl dopravně technický náměstek Městského dopravního podniku (MDPO) Libor Pěčonka. Zastávky MHD jsou podle něj v majetku města Opavy, MDPO vlastní pouze označník.

„O tom, jak bude určitá zastávka vypadat, rozhoduje výlučně vlastník, my máme hlas poradní. Existuje seznam vytipovaných zastávek MHD, jako výsledek spolupráce magistrátu, odboru hlavního architekta a územního plánu a MDPO,“ dodává Pěčonka s tím, že realizace jednotlivých položek seznamu je v plné kompetenci schvalovací procedury investičních akcí MMO,“ dodal Libor Pěčonka.

Zastávka u nemocnice? Přístřešek nebude

Zastávka MHD u nemocniceLidem chybí přístřešky. Ať už se jedná o zastávku na Horově náměstí, zastávku u nemocnice, nebo u psychiatrické léčebny. V případě zastávky MHD u nemocnice ve směru od centra města k nemocnici jde o zastávku jednoznačně výstupní. Alespoň to tvrdí tiskový mluvčí opavského magistrátu Jan Šindler. „Lidé zde v naprosté většině vystupují, jen ve velice malé míře se zastávka využívá jako nástupní. Techničtí úředníci se sice podmínkami výstavby přístřešku zabývali, ale vzhledem k jednoznačně výstupnímu charakteru zastávky MHD není nezbytné přístřešek budovat,“ míní Šindler.

Podle něj je důležitější údržba přístřešku na druhé straně. „Z této zastávky se návštěvníci nemocnice vrací do centra a jde tedy o velmi frekventovanou nástupní zastávku,“ upozorňuje. Vyjádřil se také k zastávkám patřícím společnosti TQM, které se nacházejí v těsné blízkosti zastávek městské hromadné dopravy. „Zastávky TQM jsou soukromé dopravní společnosti. Společnost je spravuje, pečuje o ně. Zodpovídá za jejich podobu, zodpovídá za to, aby zajistila svým cestujícím dostatečný nástupní komfort,“ míní Jan Šindler.

V případě zastávky TQM u nemocnice popisuje, že jde o zastávku nástupní. „Lidé tedy na zastávce čekají na příjezd linky. Pokud by si cestující, kteří využívají služeb této dopravy, přáli na zastávkách přístřešek, měli by se jednoznačně obrátit se žádostí na příslušnou dopravní společnost,“ doporučuje se slovy, že není možné, aby město dotovalo výstavbu přístřešků určených pro soukromou dopravní společnost.

Jsou úředníci Hlásky se zastávkami spokojeni?

Následující průzkum jsme zaměřili na to, jaký názor na městskou hromadnou dopravu a zejména na to, jak jsou spokojeni s novými zastávkami v Opavě, mají představitelé města. Tajemník magistrátu Tomáš Elis občas městskou hromadnou dopravu také využívá. Počet zastávek považuje v současné době za dostatečný. „Dost zastávek je už zastřešeno a vybaveno lavičkami a úpravami pro větší pohodlí cestujících by mohly projít i některé další. Město je stále tipuje, vybírá a postupně pracuje na jejich zastřešování a estetizaci. Z vlastních poznatků mohu říci, že se úroveň vybavení zastávek MHD v poslední době zlepšila. Vycházím z reakcí občanů zejména z Kylešovic a z ulic Olomoucká, Těšínská a Jánská, kteří si na stav zastávek dříve stěžovali. Dnes už nám dávají svou spokojenosti najevo,“ říká tajemník Elis.

Pracovník kanceláře primátora Martin Dostál vozy městské hromadné dopravy jezdí a stav zastávek proto zná. Jejich stávající situaci považuje za celkem uspokojivou, ale vnímá i další možnosti jejich vylepšování. Vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková sice veřejnou dopravou občas jezdí, ale daleko častěji chodí pěšky. „K úrovni zastávek proto zásadní připomínky nemám. Každopádně si ale myslím, že by si cestující veřejnost zasloužila lavičky i zastřešení před nepřízní počasí na všech zastávkách, u kterých je to techniky možné,“ míní.

Vedoucí oddělení rozvoje města Petr Šnejdar do Opavy dojíždí a městskou hromadnou dopravou nejezdí. „Všude, kam v Opavě potřebuji zajít, se dostanu pěšky. Tím, že zastávky nevyužívám, toho o nich sám moc nevím. Co však vím je, že existuje projekt k adaptaci stávajících zastávek na bezbariérové. Jejich zastřešení považuji za samozřejmou součást této výstavby,“ konstatuje.

Náměstek primátora Jaroslav Horák městskou hromadnou dopravu téměř nevyužívá, ale je si vědom toho, že mnohé by v této oblasti mohlo být zlepšeno. „O požadavcích občanů na zastřešení zastávek a umístění laviček vím a město bude jejich stav postupně dál vylepšovat. Začneme těmi, které jsou veřejností nejvíc využívány a postupně budeme přidávat i další,“ slibuje Horák. Radní Pavel Vágner sice městskou hromadnou dopravou nejezdí, ale s úpravou zastávek souhlasí. „Hlavně ty hodně frekventované nutně potřebují zastřešení, zábrany proti větru a lavičky. Taková ochrana bude asi lákat sprejery, ale cestujícím každopádně pomůže. Pokud vím, tak o rekonstrukci některých zastávek se už jedná,“ říká.

Opavané: Nejlepší by bylo nečekat na zastávce vůbec

Jak se vám čeká na městskou hromadnou dopravu? Tuto otázku jsme položili několika cestujícím, na zastávce na Horním náměstí na straně Slezského divadla. Zastávka je zde krytá pouze přístřeškem, který však v zimě či za deště nezabrání dalšímu mrznutí a moknutí čekajících lidí. Dvaasedmdesátileté Jarmile Staňové z Opavy spíše než nedostatečné zázemí zastávky vadí dlouhé čekání na jednotlivé spoje. „Například na spoj ve směru Globus čekáme vždy strašně dlouho. Zato do Kylešovic jezdí pořád něco. Trolejbusy jsou pak narvané lidmi a nedá se v nich ani dýchat,“sdělila nám důchodkyně s tím, že za pěkného počasí jí čekat na zastávce nevadí.

„V zimě to tady ale pěkně profukuje.“dodala. Třiapadesátiletý technik z Opavy si na vzhled zastávky nestěžoval: „Hlavně když nemusím dlouho čekat na trolejbus.“ Podle pětadvacetiletého Jiřího Musila by zastávka na Horním náměstí měla být více krytá, nikoliv pouze stříškou. „Pravděpodobně by to však narušilo zdejší architektonický plán. Nezapadlo by to tady,“ dodal student.

Rovněž Ivaně Vaňkové z Opavy by vyhovovalo nečekat na svůj spoj vůbec. Ohledně vzhledu zastávky se tato osmačtyřicetiletá úřednice vyjádřila následně: „Mohlo to být i horší, bez přístřešku.“ Sedmašedesátiletý důchodce z Opavy na otázku týkající se jeho čekání na zastávce reagoval takto: „V zimě se zde nedá ani posadit na lavičky. Jsou studené a za deště mokré. Staří lidé s holemi pak musí stát. Jedná se o nejrušnější a nejužívanější zastávku v Opavě, a proto by měla asi vypadat jinak.“

Autor: Milan Freiberg

5.2.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Deník - Naši prvňáci

Tento týden představíme prvňáčky ZŠ Edvarda Beneše a ZŠ a Praktické školy Opava

83

Komentář šéfredaktora Deníku: Kdo zastaví ANO?

DOTYK.CZ

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

/ GALERIE, VIDEO / Tvůrci internetových memů nespí a povolební situaci v Česku pochopitelně nenechali bez povšimnutí. Pozornost si získaly zejména čtyři momenty: vděk Andreje Babiše vyjádřený tvůrci jeho kampaně Marku Prchalovi, prohra Matěje Stropnického v čele Zelených, poměrně vysoký zisk SPD Tomia Okamury - a "nesmrtelný" poslanec Marek Benda.

Souhrn fotbalového víkendu

/VÝSLEDKY/ Přinášíme vám výsledkový servis víkendových fotbalových zápasů na Opavsku a Hlučínsku.

MSFL: Hlučín - Petřkovice 2:1

Derby MSFL pro Hlučín. Prestižní utkání s Petřkovicemi hlučínští fotbalisté dotáhli do vítězného konce. Před téměř čtyřmi stovkami diváků díky brankám Hudeczka a Krauta zvítězili 2:1. Za hosty dokázal už jen snížit kanonýr Lokša.

Pro třináctiletého cyklistu letěl do Vávrovic vrtulník

U vážné nehody třináctiletého cyklisty zasahovali v sobotu 21. října záchranáři ve Vávrovicích.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT