Myslíte si, že to se může stát jen ve filmu? Omyl.

Přesně toto se totiž odehrálo na začátku tohoto roku na Hlučínsku. O případu, který vzbudil značný rozruch, naše redakce informovala 29. ledna 2008.

Celý problém nastal ve chvíli, kdy byla v Hlučíně pro nevytíženost zrušena lékařská služba první pomoci (LSPP). Podle informací, které se redakci podařilo získat, hlučínští lékaři, kteří tam sloužili, odmítli jezdit až do Opavy a opavští naopak na Hlučínsko.

Slezská nemocnice v Opavě se proto rozhodla posílat k ohledávání specialisty z oboru urologie, ortopedie, oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí a kožního oddělení. V době, kdy jsme se celým problémem zabývali, přislíbil dnes již bývalý ředitel opavské nemocnice Tomáš Stejskal, že vše bude v pořádku k letošnímu prvnímu červnu.

A jaká je tedy současná situace? Jak potvrdil nový ředitel opavské nemocnice Milan Cvek, do prvního července jezdí zemřelé ohledávat praktičtí lékaři pro dospělé z regionu Hlučínska, kteří mají rozpisy po týdenních cyklech.

„V současné době je před podpisem smlouva s Městskou záchrannou službou Ostrava, která tuto službu bude zajišťovat od prvního července 2008. Hlášení budou přijímána ve Slezské nemocnici v Opavě a ta zajistí předání informace do Ostravy a výjezd posádky k ohledání,“ uvedl ředitel Cvek.

(mn, ver)