Informace o tom byly předloženy na posledním zasedání opavským zastupitelům.

Pro přijetí platilo několik základních pravidel. „K předškolnímu vzdělávání byly přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti mající trvalé bydliště v Opavě, děti ve věku 3 až 5 let mající zaměstnanou matku, děti ve věku 3 až 4 roky mohou mít matku na mateřské dovolené s druhým dítětem a starší sourozenec dítěte již do mateřské školy chodí.

Tato kritéria zohledňují také fakt, že pro děti ve věku do tří let je zřízeno oddělení jeslí v Mateřské škole na Olomoucké ulici, které je v současné době taktéž naplněno,“ sdělila Miroslava Konečná, vedoucí odboru školství opavského magistrátu.

O přijetí nebo nepřijetí dětí pak rozhodovalo ředitelství školy. Právě děti ve věku do tří let tvořily druhý nejpočetnější podíl zájemců, bylo jich 392, z toho bylo přijato 175. Jen o tři děti víc pak byly ve věkovém rozsahu 3 až 5 let – 395 (přijato 254) a dětí mezi 4 a 5 lety bylo rovných sto (přijato 79).

O školku projevili zájem rodiče celkem 57 dětí v předškolním věku 5 až 6 let (přijato 49) a deset těch, kterým byl nástup do základní školy odložen (přijaty všechny). To znamená, že nepřijato bylo 387 dětí.

„Přibližně pro polovinu z nich totiž rodiče podali duplicitní přihlášky, další nebyly přijaty, například u dětí ve věku tří až čtyř let z důvodu nezaměstnané matky,“ shrnula informace Miroslava Konečná s tím, že rodičům těchto dětí byla nabídnuta možnost zapsat své dítě na volná místa v městských částech Opava.