Toto prohlášení hlučínského odboru životního prostředí rozpoutalo mezi občany Hlučína a radnicí velkou diskusi. Problém je ale v tom, že takto označené stromy jsou jen dva ze čtyř.

Ze strany veřejnosti se tak ozývají názory, že kácení není nutné. Za všechny slova Jany Sobolové: „Jako nemoc stromů je zmíněna klíněnka jírovcová. V tomto případě je ale pomoc jednoduchá. Stačí provést v patřičném termínu postřik příslušným chemickým prostředkem a po opadu listí je spálit. Kvůli klíněnce není třeba dva zdravé stromy likvidovat!“

Další pak poukazují na tradici stromů na náměstí, jejich nejen estetický vliv i to, že případné nové stromy budou poskytovat stín až tak za deset, patnáct let. Jako další argumenty jsou vzory ze zahraničí, kde se úzkostlivě pečuje i o staré a poškozené stromy.

„To proto, že tam mají sadaře a zahradníky, kteří jsou placeni za údržbu zeleně, nikoli za její likvidaci,“ doplňuje ještě Jana Sobolová.

K problému se samozřejmě vyjádřilo i město Hlučím, konkrétně odbor životního prostředí: „Co se týká jírovců na náměstí, nechalo vypracovat město znalecký posudek. Z toho jednoznačně vyplynulo, že je nutné kvůli bezpečnosti stromy, a to bohužel všechny čtyři, vykácet,“ tlumočila vyjádření odboru mluvčí radnice Lada Dobrovolná.

Jiný postup by prý byl vůči občanům nezodpovědný. Pokud by pádem větví či celého stromu došlo k poškození majetku nebo ještě hůře ke zranění lidí, neslo by veškerou zodpovědnost za škodu či případnou tragédii právě město.

Případ ze Zlína a pražského Staroměstského náměstí jsou v tomto směru dostatečným varováním.