Na pondělním zasedání opavských zastupitelů přišla řeč i na celkový závěrečný účet města za rok 2018. Ten říká, že na běžných účtech města leželo k poslednímu dni minulého roku téměř 431,4 milionu korun.

Z této částky půjde 278,8 milionu na finanční vypořádání závazků z loňska. Po odečtu tedy zůstává k použití 152,6 milionu. Z této pomyslné hromádky už odteklo 24 milionů jako finanční injekce pro SFC Opava, devět milionů na mimořádnou splátku úvěru a 20 milionu si město nechává jako železnou rezervu.

Odečteno podtrženo, radnici tak z loňského roku zbylo volných téměř sto milionů korun. Kam s nimi? Odpověď dali občanům právě zastupitelé, kteří schválili seznam hned několika projektů, na které budou finance použity.

„Nejvýznamnějšími jsou výstavba splaškové kanalizace Jaktarka a oprava mostu v Mostní ulici. Jsou zde zařazeny mimo jiné i proto, abychom vše mohli připravit a vysoutěžit ještě letos tak, abychom na začátku roku 2020 přistoupili k realizaci,“ řekl opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011). Rekonstrukce mostu v Mostní ulici vyjde na 24 milionů. Loňská prohlídka odhalila jeho velmi špatný stav, proto dojde k demolici a stavbě mostu nového.

Druhou nejdražší položkou je vybudování splaškové kanalizace Jaktarka včetně přečerpávací stanice odpadních vod za 23 milionů. Konkrétně se to týká ulic Krnovská, Boční a Mrštíkova. Radnici k tomuto kroku vedly i dlouhodobé stížnosti na vypouštění splašků do slepého ramene Jaktarky.

Bourat se pak bude i v mateřské škole v Komárově, k zemi půjde přízemní objekt a postaví se nový, to vše za 13 milionů. Nové hasičské zbrojnice za 5,5 milionu se dočkají hasiči ve Vlaštovičkách. Zmíněné městské části, tedy Komárov a Vlaštovičky, přispějí na akce i ze svých vlastních rozpočtů.

Peníze budou dále použity na revitalizaci Mateřské školy Havlíčkova (7 milionů), opravy chodníků, cest či veřejného osvětlení, což budou mít na starosti opavské technické služby (10 milionů), příprava projektových dokumentací (5 milionů), zjištění informací o technickém stavu budov v majetku města (3 miliony), výměna technologie kotelny v Základní škole Boženy Němcové (2,5 milionu) a v Knihovně Petra Bezruče (1,3 milionu).

Dále 1,5 milionu poskytne město na opravu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, 2 miliony jsou alokovány na možnost zřízení bezplatné wifi v centru a jeho okolí a jeden milion pak na přípravu soutěže pro dodávku kol k takzvanému bikesharingu, tedy sdílení kol.

„Zbylých přibližně 765 tisíc město ponechá jako rezervu finančního odboru. Částky jsou přibližné, přesnější ceny budou známy až po vysoutěžení jednotlivých zakázek,“ dodala mluvčí města Lada Dobrovolná.