V následujícím dotazu se ptá čtenář Jaroslav Huška na to, kam zmizely sochy, které stály před opavským muzeem.

Na jeho dotaz odpovídá ředitel Slezského zemského muzea Antonín Šimčík. „Soubor plastik dříve umístěných poblíž výstavní budovy Slezského zemského muzea byl před několika lety přesunut z bezpečnostních důvodů do lépe chráněného prostoru v zahradě paláce Razumovských na Nádražním okruhu.

Na původním místě totiž docházelo k opakovaným vandalským útokům zahrnujícím jak poškození sprejery, tak i pokusy o strhnutí soch,“ vysvětluje Šimčík.

„Situace jistě není optimální, nicméně prozatím neexistuje vhodnější, dostatečně zabezpečený a současně veřejný prostor, který by mohl být využit k prezentaci památek. Vedení muzea však ve střednědobé perspektivě počítá s přemístěním plastik na vhodnější místo. Nesporně by k tomu došlo, pokud by se podařilo zahájit výstavbu centrálního depozitáře Slezského zemského muzea v prostoru, kde se nyní zmíněné artefakty nacházejí,“ doplnil.

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostemOpavyaOpavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: lucie.orbanova@denik.cz, nebo veronika.zahradnikova@denik.cz.