Vy sám také děkujete a odejdete?

Ano, pokud se nic nezmění, tak i já odejdu. Situace je patová a musí být řešena.

Co když ale řešená nebude?

Potom zúčastnění lékaři nepřijdou 1. března do práce. Nemocnice tím pádem přestane fungovat, protože pacienty nebude mít kdo ošetřovat. Nevěřím, že by takový stav dlouho fungoval.

Pacienti jsou v této hře nevinní. Co mají dělat?

Na to se musejí zeptat těch, kteří jsou za poskytování péče v nemocnici zodpovědní – zřizovatele a příslušného ministerstva. V tomto případě je to Moravskoslezský kraj, Ministerstvo zdravotnictví a samozřejmě i zdravotní pojišťovny.

Veřejnost akci moc pozitivně nevnímá. Má za to, že platy lékařů nejsou na české poměry zrovna špatné.

Je nutné rozlišit plat za běžnou pracovní dobu a s přesčasy. Základní plat v hrubé hodinové mzdě začínajícího lékaře je 100 korun a u lékaře s nejvyšším vzděláním a nejméně desetiletou praxi 150 až 200 korun. Vyšší udávané platy jsou spojeny s přesčasy, které jsou de facto úvazkem navíc.

Říká se, že mezi lékaři, zapojenými do kampaně, je nejvíc těch nastupujících?

To rozhodně není pravda. Ve Slezské nemocnici se k výzvě připojila většina starších a erudovaných lékařů včetně některých primářů.

Co je pravdy na tom, že rebelující lékaři mají zajištěnu práci v zahraničí? Nebo se podle hry škatule, hýbejte se jen přemístí do jiné nemocnice?

To nevím, protože za LOK nezjišťuji, kdo by chtěl kam odejít. Přechod do jiné české nemocnice ale nepovažuji za pravděpodobný. Už proto, že součástí výpovědi je podepsaná dohoda o solidaritě, která takovou hru nepřipouští.

Vy ještě věříte na solidaritu?

Jistě. Solidaritě lékařů věřím, protože na ní je celá kampaň Děkujeme, odcházíme založená.

S vedením nemocnice jste už jednal?

Ano, spolu s místopředsedou odborové organizace jsme se sešli s ředitelem nemocnice a jeho zástupcem. Byla to informativní schůzka, na které jsme je seznámili se zahájením podpisů výpovědí. O nic víc v ní nešlo, naše akce není namířena proti vedení nemocnice. S ním máme jako odbory dobré vztahy.

Hezky řečeno, ale její důsledky tvrdě dopadnou právě na chválený management.

Je to tak. Vedení si vzniklou situaci bude muset nějak vyřešit. Viníkem je naprosto jednoznačně ministerstvo, které lékařské snahy o domluvu přehlíželo a nereagovalo ani na žádosti odborů k jednání.

Možná proto, že v Praze není situace stejná jako v krajích.

To je pravda, protože Praha má hodně fakultních nemocnic a v nich je podpora naší akce menší. Ale kampaň v současnosti vrcholí a může zamíchat i situací pražských nemocnic.

Jaký je současný harmonogram?

Výpovědi budou lékaři podepisovat do 15. prosince a potom budou hromadně odeslané do pražské právní kanceláře. Ředitelé nemocnic je od ní dostanou do konce letošního roku. Další jednání, pokud budou vedena, se budou odehrávat už na centrální úrovni.

Rozehráli jste hru s nejistým výsledkem. Upřímně – nemáte z něj strach?

Jisté obavy samozřejmě mám a další zainteresovaní kolegové zřejmě také. Situace pro nás jednoduchá není, ale nemáme na výběr.