Příprava nové kanalizace bývá během na dlouhou trať. Někde od zpracování studie až do prvních výkopů uplynulo i více než deset let. Najdou se ale i výjimky.

Neplachovice, které mají necelých tisíc obyvatel a nachází se mezi Opavou a Krnovem, před nedávnem na svých internetových stránkách zveřejnily zprávu, že stavba kanalizace bude zahájena v září nebo říjnu letošního roku.

Celý projekt vyjde zhruba na 80 milionů korun, avšak obci se povedlo získat dotaci z Operačního programu životního prostředí, z níž přiteče více než 50 milionů. Tato dotační podpora je pro obce klíčová, neboť ze svého rozpočtu by novou kanalizaci utáhly jen stěží.

„Jsme trochu rarita, protože náležitosti týkající se nové kanalizace se nám podařilo vyřídit během čtyř let. Nyní je vše připraveno k tomu, abychom mohli na podzim začít stavět,“ komentovala neplachovická starosta Dana Schreierová a vzápětí dodala:

„Momentálně ještě poptáváme banky a hledáme vhodnou půjčku nejlépe na 25 let. Byly možnosti vzít ji na deset let, ale to by prakticky všechny peníze putovaly do kanalizace. U nás však máme i velkou školu městského typu, na níž se dělalo nové zateplení. Rádi bychom realizovali i jiné projekty. Nemůžeme si proto dovolit, aby finance šly pouze jedním směrem.“

RADUŇ ZAČÍNÁ V ZÁŘÍ, VE STĚBOŘICÍCH ČEKAJÍ

Na zahájení stavebních prací se připravují i v Raduni. „Kanalizaci začínáme budovat od prvního září. Máme vybranou firmu a celkové náklady se budou pohybovat okolo 100 miliónů bez DPH,“ uvedla starostka obce Ludmila Juráňová s tím, že Státní fond životního prostředí vposkytne na projekt dotaci ve výši zhruba 65 procent.

Na novou oddělenou kanalizaci zatím stále čekají ve Stěbořicích. „U nás se o odkanalizování mluví více než třicet let. Teprve teď jsme se dostali k tomu, abychom vybrali firmu, která začíná pracovat na projektové dokumentaci,“ uvedl starosta Stěbořic Roman Falhar.

V opavských městských částech Zlatníky a Milostovice začnou práce na nové kanalizaci v polovině letošního července. Jako první budou na řadě Zlatníky a pak navážou práce v Milostovicích. Novou kanalizaci v budoucnu dostanou i Vlaštovičky a jejich místní část Jarkovice. Městu ještě chybí vyřešit vybudování kanalizace v Komárově, Podvihově a Suchých Lazcích.

KANALIZACI NECHTĚJÍ ANI ZADARMO

Oproti tomu ale existují i případy, kdy obec kanalizaci nechce ani zadarmo. Před tento problém se dostalo Povodí Odry v Nových Heřminovech. Aby se z plánované heřminovské nádrže nestala stoka, musí všechny heřminovské septiky a žumpy nahradit kanalizace.

Vzhledem k tomu, že jde o dlouhou obec s řídkou zástavbou, bude to kanalizace velmi komplikovaná a nákladná. Splašky je nutné přečerpávat, takže drahý bude i provoz kanalizace, který místní zaplatí ve formě stočného. Proto Nové Heřminovy odmítají kanalizaci za 100 milionů korun, kterou hodlá stát v jejich obci vybudovat na své náklady.

Vedení Heřminov vzhledem k rozptýlené zástavbě považuje za ideální řešení malé čističky přímo u domů, které mají v porovnání s kanalizací zanedbatelné provozní náklady. Podle právníka Nových Heřminov Radka Ondruše stavební úřad může vydat na kanalizaci stavební povolení, i když k ní obec vydá zamítavé negativní stanovisko.

„Je spousta staveb, které stát staví proti zájmům obce a proti vůli občanů, ale nikdy se to neobejde bez vyřešeného vlastnictví pozemků. Dokud Povodí Odry všechny pozemky nekoupí nebo nevyvlastní, stavební úřad nemůže povolit stavbu přehrady ani kanalizace,“ informoval Ondruš občany Heřminov.

„Cena kanalizace přesahuje 100 milionů korun, tak si zkuste spočítat, kolik je domů v Heřminovech a na kolik desítek let dopředu by nám za stejné peníze mohli zajistit pravidelné vyvážení jímek. Je v našem zájmu lépe čistit odpadní vody, proto doporučujeme úplně stejně jako kraj na to jít cestou lokálních malých čistíren, které nás do budoucna na rozdíl od kanalizace nezatíží provozními náklady,“ doplnil starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný.