Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně, udělenou za vynikající pedagogickou činnost, slavnostně převzaly v pražském Valdštejnském paláci Silvie Häuserová z opavské Základní školy pro tělesně postižené v Dostojevského ulici a Ivana Pavlíková z neplachovické Základní školy a Mateřské školy.

Medaile MŠMT se uděluje od roku 1992. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Silvie Häuserová je erudovaná pedagožka, která prosazuje inovativní metody a formy práce, směřující ke zkvalitnění vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Empatická, s přirozenou autoritou, vždy ochotná pomoci. Pod jejím vedením škola získává stále větší prestiž mezi odbornou i laickou veřejností města Opavy. Ivana Pavlíková ve funkci ředitelky školy výrazně přispěla k jejímu rozvoji v oblasti vzdělávání i modernizace.

Velký důraz klade na zajištění přátelského klimatu, zapojila školu do mnoha projektů včetně podpory přírodovědného a technického vzdělávání a zavedla kontinuální logopedickou péči už od mateřské školy.