Jaké změny umožnily navýšení kapacit mateřských škol v Opavě?

Kolik nových míst přibylo díky rekonstrukci MŠ Malé Hoštice a MŠ Liptovská?

Jaké finanční prostředky byly investovány do těchto projektů a jakou částkou přispěla Evropská unie?

MŠ Malé Hoštice

V Malých Hošticích město upravilo stávající objekt školky tak, že přístavbou a rekonstrukcí 1. patra vzniklo nové oddělení s kapacitou 28 míst. Nejviditelnější jsou nové dřevěné konstrukce vchodu do objektu a nového prostoru vestavěného do zahrady.

„Už koncem loňského roku byla dokončena rekonstrukce stravovacího provozu a výdejny jídel, financována také v rámci této akce,“ připomněl náměstek primátora Vladimír Schreier s tím, že součástí celé akce byla i oprava přípojek vody, splaškové kanalizace, nová akumulační jímka a úprava okolních ploch.

Celková investice města do projektu Rozšíření kapacit MŠ Malé Hoštice, Opava, byla 17,3 milionu Kč v rámci stavebních úprav a 1,6 milionu Kč v rámci vybavení pro hernu, šatny a zázemí. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - na projekt byla získána dotace z fondů EU ve výši 15,8 milionu Kč.

Slavnostní otevření školky v Malých Hošticích a předání nových prostor dětem a pedagogickému sboru se uskuteční 24. června 2024 v 10 hodin.

MŠ Liptovská

V Liptovské, jako odloučeném pracovišti MŠ Pekařská, se komplexně přebudovala budova v sousedství loni nově otevřené pobočky Knihovny Petra Bezruče, která se z objektu přestěhovala. Dvoupodlažní objekt bude celý provozován jako školka. Díky dvěma nově vybudovaným třídám se zvýší kapacita o 56 míst. Společně s budovou prošla revitalizací také zahrada.

„Revitalizace budovy přinesla i zlepšení tepelného a energetického komfortu, čímž se škola posunula z kategorie G na úspornější kategorii D,“ doplnila informace Martina Heisigová, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování.

Celková investice města Opavy do projektu Vznik nové MŠ Liptovská, činila 15,6 milionu Kč a do vybavení šlo dalších 1,65 milionu Kč. Rekonstrukce byla spolufinancována Evropskou unií částkou 13,4 milionu Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.