Dnes už je projekt u konce, a spolek si tak připisuje na konto záchranu další z historických sakrálních staveb v opavském regionu. A že to nebyla hračka.

„Nezůstalo pouze u péče o stavbu samotnou, ale věnovali jsme se také obnově jejího okolí. Vysadili jsme zde stromy a ovlivnili realizaci odpočívadla při budování cyklostezky," popisuje na stránkách sdružení jedna z jeho zakládajících členek Kateřina Skalíková.

Obec Brumovice, která je vlastníkem kaple, poté zařídila, aby se kolem objektu sekala tráva. V srpnu minulého roku se pak členové sdružení Za Opavu pustili do poslední fáze oprav, která se týkala fasády a omítky.

„V současné době jsme s konečnou platností předali klíč od kaple vlastníkovi a další opravy a udržovací práce jsou už pouze na něm," dodává na závěr Kateřina Skalíková.