Kapličku u cesty poblíž osady zvané Pustý mlýn čeká v příštím roce konečně obnova. Stalo se tak díky spolupráci obce Brumovice a občanského sdružení Za Opavu. „Myšlenka na opravu je stará, ale z různých důvodů zatím k realizaci nedošlo. Hlavně proto, že obec měla jiné představy o opravě než památkáři. Letos to konečně vyšlo a ve spolupráci se sdružením Za Opavu bude kaplička opravena,“ uvedl starosta Brumovic František Kuča.

„Stalo se tak hlavně zásluhou členů občanského sdružení Za Opavu. Sdružení mapuje tyto drobné památky v našem regionu a nabídli nám pomoc s opravou kapličky, kterou jsme přivítali,“ doplnil Kuča. „Příští rok by se mělo začít s opravou, která si vyžádá okolo 50 000 korun. Musí být realizována do jednoho roku. Naopravách by se měli podílet i studenti uměleckých oborů pod odborným dohledem památkářů,“ dodal František Kuča.

Kaplička v Brumovicích stojí po pravé straně cesty pokračující za obcí směrem na Krnov. Jedná se o volně stojící sakrální stavbu pocházející z přelomu 18. a 19. století. „Výklenková kaple byla původně lemována lipami, dle informací místního pamětníka minimálně dvěma vzrostlými stromy, předpokládáme však, že jich bylo více, a to minimálně tři symetricky osazené kolem kaple. Ke dnešnímu dni se dochoval pouze jediný vzrostlý strom na její pravé straně,“ uvedla členka sdružení Za Opavu Kateřina Chmelová.

Pro své nesporné historické hodnoty a význam areálu ve vesnické krajině byla kaple v roce 2006 prohlášena za kulturní památku. Kvůli déletrvajícímu havarijnímu stavu byla zařazena do seznamu nejohroženějších památek v České republice. „Zubožený stav kapličky nás podnítil k tomu, že jsme se pokusili vyhledat vhodný dotační program, který by pomohl uskutečnit její obnovu. Požádali jsme o finanční pomocNadaciVIA a samozřejmě také vlastníka stavby obec Brumovice. V říjnu nám přišla dobrá zpráva – naše žádost byla kladně vyřízena a Fond obnovy kulturního dědictví Nadace VIA podpořil plánovanou obnovu drobné sakrální památky požadovanou částkou,“ doplnila Chmelová.