Vaš má za svou soudcovskou éru v době totality na svědomí věznění, mučení a smrt desítek lidí. Mezi nimi i justiční vraždu štítinského rodáka Heliodora Píky, kterého poslal na šibenici 21. června 1949. Tato poprava se stala počátkem politických procesů v padesátých letech minulého století.

Vaš nikdy nedal najevo, že by cítil sebemenší vinu. Nebyl obdařen sebereflexí, svědomí ho netrápilo. Podle lidí, kteří se s ním setkali, se naopak sám pasoval do role čestného a spravedlivého člověka, který má čisté ruce a čisté svědomí. Tvrdil, že Píka si trest zasloužil, protože byl vojenský zrádce.

Jen jednou na Vaše světská spravedlnost málem dosáhla. To když ho v roce 2001 soud poslal na šest let za mříže pro zmanipulovaný proces s Heliodorem Píkou. Vaš však věznění unikl. Odvolací soud totiž prohlásil tuto vraždu za promlčenou.

Štítina nezapomíná

Rodná Píkova obec Štítina se stala centrem vzpomínkových akcí. V roce 1989 odhalili místní obyvatelé jeho pamětní desku na rodném domě v Palackého ulici č. 62. V roce 1997 vydal Obecní úřad ve Štítině podle návrhu Zdeňka Stříže bronzovou a stříbrnou medaili Píky. Jméno po generálovi nese také štítinská základní škola.

„Každým rokem v červnu pořádáme na počest osobnosti Heliodora Píky vzpomínková setkání. Našim žákům připomínáme jeho morálně volní vlastnosti, učíme je hrdosti, vlastenectví, pomoci druhým, pracovitosti," uvedl ředitel štítinské základní školy Daniel Matyášek. Na Píku nezapomínají ani někteří Opavané, kteří se scházejí na vzpomínkových setkáních u jeho pamětní desky umístěné na budově Hlásky na Horním náměstí.

Heliodor PíkaKdo byl Heliodor Píka (3. 7. 1897 - 21. 6. 1949)

Generál Heliodor Píka, náčelník Československé vojenské mise v Sovětském svazu, se po válce vrátil domů z Moskvy až v červenci. Po svém návratu byl povýšen do hodnosti divizního generála a stal se podnáčelníkem hlavního štábu pro zvláštní účely.

Jeho úkolem bylo připravovat mírová jednání a zajišťovat styk s představiteli cizích států. V roce 1946 se zúčastnil i mírové konference v Paříži a po svém návratu byl v listopadu 1946 ustaven do funkce zástupce náčelníka hlavního štábu. Od roku 1946 byl sledován.

V březnu 1948 byl Píka spolu s dalšími 26 generály a 370 důstojníky odvolán z funkce v rámci „očisty od všech živlů reakce". Dne 5. května 1948 po operaci žlučníku byl Píka zatčen v nemocnici na základě trestního oznámení náčelníka hlavního štábu a k 1. červnu byl propuštěn do výslužby.

Hlavní líčení u Státního soudu bylo stanoveno na 26. ledna 1949, Heliodor Píka byl obviněn z velezrádné činnosti proti zájmům Československa. V neveřejném soudním líčení byl shledán vinným a odsouzen k vyloučení z československé armády, ke ztrátě vyznamenání a trestu smrti.

V březnu 1949 byl převezen do věznice Plzeň-Bory. Jeho žádost o milost byla zamítnuta a dne 21. června 1949 byl popraven. Iniciátorem této justiční vraždy byl zmiňovaný Karel Vaš.

Na žádost manželky a syna Milana byl sice Heliodor Píka na konci roku 1968 rehabilitován Vyšším vojenským soudem, plnou morální, občanskou a společenskou rehabilitaci přinesla až doba po listopadu 1989.

Komentář Güntera Motýla: Soudce kat

Tak Karla Vaše pojmenovali političtí vězni padesátých let. Mnoho jich poslal na šibenici. Naprosto chladně konstruoval proces s rodákem ze Štítiny, generálem Heliodorem Píkou tak, aby na jeho konci byla generálova justiční vražda.

Když jsem v roce 1999, kdy uplynulo padesát let od popravy Heliodora Píky, připravoval vzpomínkový článek, Karlovi Vašovi jsem zavolal. Na otázku, zda ho netrápí svědomí, odpověděl: „Mám absolutně čisté svědomí, generál Píka byl zrádcem, mužem dvou tváří, nakonec sám podepsal doznání. Trest si zasloužil. Já ničeho nelituji."

Z těch slov mne mrazilo.

Když pak v roce 2001 pražský soudce Luboš Vlasák poslal Vaše za vraždu Píky na šest let do vězení, domníval jsem se, že spravedlnost zvítězila. Vzápětí ale bývalý komunistický vojenský prokurátor a ve dvacátém století soudce vrchního soudu Tomašovič rozsudek zrušil a prohlásil čin za promlčený, stala se spravedlnost opět slepou.

Soudce kat se dožil devadesáti šesti let, zemřel v sobotu. Pozemská spravedlnost ho nedostihla. Nyní ho bude soudit Bůh, věří generálův syn Milan Píka, lidé ze Štítiny i já.