Eva Kolářová vyměnila před osmatřiceti lety zámek v Hradci nad Moravicí za menší, ale velmi hezký zámek, který byl ve své době venkovským hraběcím sídlem klasicistního vzhledu s přilehlou oranžerií a parkem. Za dobu svého působení mu se zápalem, hodným dobré věci, postupně vracela podobu z doby dřívějších majitelů a výčet jejích aktivit by byl hodně dlouhý. Jen ve stručnosti - podstatně rozšířila prohlídkovou nabídku, připravovala zajímavé akce a význam zámku posunula daleko za hranice regionu. Když ho dostala až na jeho vrchol, řekla „dost!“

Další roky hodlá prožít už klidnějším tempem

close Eva Kolářová udělala pro zviditelnění raduňského zámku maximum. info Zdroj: Archiv Deníku zoom_in

„Člověk by neměl lpět ani na věcech, které mu přirostly k srdci. V každé profesi by měl vědět, kdy je ten nejvyšší čas k odchodu ještě se ctí. Proto odcházím. K takovému rozhodnutí mně přivedl věk i tělo, které se už dožaduje klidu, na který má nárok. Půl století jsem věnovala práci na zámcích a teď se budu konečně plně věnovat rodině a sobě“, míní Eva Kolářová. S rozhodnutím se svěřila Národnímu památkovému ústavu a ten vyhlásil výběrové řízení na jejího nástupce. Jako obvykle se přihlásila řada více i méně povolaných zájemců a komise vybírala. Kastelánka je s jejím rozhodnutím spokojená a během letošní sezony bude novou zámeckou šéfovou ochotně zaučovat.

Se zámkem se rozloučí dvěma akcemi památkové obnovy

První bude rekonstrukce novogotické hradební zdi z let 1830-1833 která je poslední stavbou zámeckého komplexu v havarijním stavu a druhou představuje oprava a zpřístupněním jižního suterénu, rovněž posledním, a dosud zcela opomíjeným prostorem samotného zámku. Výsledky archeologického, stavebně-historického a archivního výzkumu umožnily definovat stavební proměny objektu od středověkého hradu k baroknímu zámku. „Tento vývoj představíme návštěvníkům.V jižních sklepích zůstaly dochované i doklady postupné modernizace objektu zejména během 19. a 20. století. Součástí expozice bude i náhled do způsobu vytápění, osvětlení a získávání vody pro zámek, případně jiné části areálu,“ dodává Eva Kolářová. V roce 1984 začínala se šesti zpřístupněnými místnosti, dnes jsou v zámku dvě zpřístupněné trasy s celkem 21 interiéry.