Na rondelu, představujícím kateřinský dopravní uzel mezi nákupním střediskem a Malými Hošticemi, je v současné době povolen silniční provoz. Tato křižovatka je součástí budované východní části severního obchvatu, která má být podle harmonogramu dokončena v listopadu letošního roku.

Na jejím předčasném užívání se dohodla zhotovitelská firma M – Silnice s Ředitelstvím silnic a dálnic jako investorem a odborem dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

„Chceme tím mimo jiné částečně ulevit kolonám při výjezdu ze Spojky S1, ale současně upozorňujeme, že se jedná o průjezd stavbou. Řidiči proto musejí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat příslušná dočasná dopravní značení," konstatuje stavbyvedoucí Petr Jedlička.

Minimálně do konce prázdnin budou už za provozu na rondelu stále probíhat dokončovací stavební práce a není jich málo. K těm nejdůležitějším patří dokončit veřejné osvětlení a osadit směrové ostrůvky.

Křižovatka je totiž v současnosti vybavena jen provizorně dopravním značením, navádějícím řidiče na rondel ze spojky S1.

Prioritou je zajištění dokonalého dopravního značení tohoto úseku.

„V další části prací dojde k úpravě svodidel do nové dvoupruhové polohy a budou odfrézované stávající vrstvy vozovky. V poslední fázi přijde ke slovu nastříkání vodorovného dopravního značení,“ přibližuje pracovník dopravního odboru opavského magistrátu Rudolf Klapetek postup dalších prací.

Snahou je zajistit, aby nejdůležitější části prací proběhly ještě do konce prázdnin, než doprava znovu citelně zhoustne.