„Rozhodli jsme se využít vědecké studie, která se zabývá vyšetřením krve skotu na přítomnost protilátek proti cysticerkům (boubele parazita tasemnice). Citlivost této metody je dvaaosmdesát procent. Jinými slovy řečeno, lze takto potvrdit výskyt cysticerků u dvaaosmdesáti kusů ze sta infikovaných. Této metody lze využít k posouzení, zda se v chovu nacházejí infikovaní jedinci a podle počtu pozitivních vzorů sér pak posoudit riziko výskytu cysticerkózy v chovu. Jedná se zcela o novou metodu, která bude v brzké době publikována," udáví mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Ve všech šesti krajích České republiky bylo dohromady prověřeno dvacet chovů dobytka a odebráno 1 123 krevních vzorků. Vyšetření bylo provedeno ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně a již zmíněnými specialisty na Veterinární univerzitě ve švýcarském Curychu. O vyšším riziku u zmíněných pěti chovů z testované dvacítky se hovoří proto, že u nich více než 20 procent vyšetřených kusů mělo pozitivní nález na protilátky vůči boubelům tasemnice. U dalších pěti chovů se má vyskytovat střední riziko, neboť zde bylo pozitivně testováno mezi 10 až 20 procenty kusů. Pouze deset, tedy polovina, z chovů dopadla při kontrolách dobře. Buďto se v nich vyskytovali pouze ojedinělé případy, či byly „čistá" zvířata úplně všechna.

„Na základě těchto výsledků bude možné se pokusit v oblastech, kde riziko existuje, vytipovat ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi možné zdroje nákazy, rekreační zařízení, kempy, způsob likvidace odpadů a podobně. Je však třeba si uvědomit, že tasemnice má několik vývojových stádií, vyskytuje se v přírodě, a v podstatě jeden zdroj, jeden člověk dokáže ´zamořit´ velmi široké okolí," konstatuje Josef Duben a dodává varování na závěr: „Proto je opět na místě upozornit, že syrové hovězí maso nelze bez rizika požívat. A pokud se někdo nechce vzdát oblíbeného tatarského bifteku, nechť používá maso škrábané, aby se případně vyskytující boubel narušil, anebo maso, které několik dnů promrzalo v mrazničce."