Cílem všeho je co nejzajímavěji popsat jednotlivá údobí hlučínské historie, především obyvatel a jejich lidských osudů v časovém rozmezí roku 1742 až po současnost. Kromě zmapování minulosti obrazem a textem by zde měly zaznít i přímé vzpomínky dosud žijících pamětníků.

„Velký důraz v projektu je kladen na multimediálnost, tedy nejen statické ploché exponáty, ale také prostorové, pohyblivé, zvukové či filmové technologie. Tedy technologicky moderní a audiovizuálně atraktivní podívanou,“ říká o aktuálním stavu příprav tiskový mluvčí hlučínské radnice Miroslav Pech.

V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Z něj by mělo vzejít libreto budoucí expozice. Součástí projektu nebude jen expozice samotná, ale také muzejní badatelna a knihovna včetně elektronické muzejní databáze. V požadavcích je rovněž výtvarné zpracování venkovního předprostoru expozice, tedy prostoru malého muzejního nádvoří.

„Výsledky výběrového řízení by měly být známy začátkem dubna a poté se začnou řešit konkrétní části projektu . Jsem rád, že se na přípravě stálé expozice velkou měrou podílí i Společnost přátel Muzea Hlučínska,“ řekl k projektu ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký.