Během úterka 12. prosince se zde totiž uskuteční akce, v jejímž rámci dojde na chemické na fyzikální pokusy, ukázku robotů, které naprogramovali místní žáci, vánoční koncert a v neposlední řadě i punč či různé jiné pochutiny.

Akce s oficiálním názvem Když Mikuláš zaspí… bude ve školních prostorách v Otické ulici probíhat mezi 16. až 18. hodinou.