V úvodní části prezentace se na sto čtyřicet zájemců dozvědělo z úst specialistky na stavebně historické průzkumy Petry Kaniové o stavební historii areálu, o jeho zlomových datech i osudech v různých dobách jeho osmisetleté historie, po kterou bylo toto místo osídleno.

Svoji pozornost historici zaměřili na dvě místa bývalého areálu Dominikánského kláštera, od sedmdesátých let minulého století Domu umění, na dnes již neexistující západní křídlo směrem do Pekařské ulice a Rajský dvůr, dnes nazývaný jako atrium.

V pěti sondách prostupují do jednotlivých vrstev zeminy, ale také otvírají tajemství studny.

„Nebylo jisté, zda studna je v Rajském dvoře skutečná, nebo jen její atrapa. Ukázalo se, že zde studna skutečně fungovala, a dnes už jsme v hloubce více než čtyř metrů. Objevili jsme hned několik předmětů. Ty však pocházejí z doby, kdy část kláštera sloužila jako nájemní bytový dům,“ řekl k nálezům vedoucí archeologického pracoviště Michal Zezula.

Když klášter přestal sloužit svému účelu, byl rozdělen na dvě samostatné části. Východní část se proměnila ve školu a západní část sloužila jako byty. A tehdejší obyvatelé zřejmě takto uklízeli. Proto byly mezi nálezy hlavně pivní a jiné láhve, porcelán a další běžné předměty své doby.

To však nejsou ty nejzajímavější nálezy. Těmi jsou tři hroby mnichů nebo jiných příznivců kláštera s oděvními součástkami a hlavně různé artefakty v dokonale zachovalém stavu. „Podmínky, v jakých tyto předměty ležely, jsou tak unikátní, že dřevo nebo například oděvní části zůstaly zachovány v mimořádné kvalitě. To považujeme za velmi významné,“ řekl k tomu Michal Zezula.

Tím myslel nalezenou dřevěnou píšťalu z první poloviny třináctého století nebo železný nůž se zdobenou dřevěnou rukojetí. Kromě jiného se našel i poměrně zachovalý plstěný klobouk.

Část nálezů ale tvořily zbytky kachlových cihel, sloužících tehdy ke stavbě kamen. Ty se našly jak z období předhusitského, tak i barokního. Předvčerejší prezentací ale práce na výzkumu zdaleka nekončí. Na archeology, a tedy i na nás, ještě možná čekají další zajímavé objevy.

V příštím roce je už vystřídají stavebníci, kteří začnou s komplexní rekonstrukcí Domu umění.