Na místě původního zděného kostela s dřevěnou věží, pocházejícího z roku 1555, byl o 250 let později postavený nynější kamenný kostel sv. Ondřeje.

close Kostel sv. Ondřeje je historickou památkou. info Zdroj: web města Vítkova zoom_in

Jednolodní stavba má odsazený pětiboký presbytář s přístavky a s hranolovou věží v průčelí.

Její zajímavost tvoří kruchta, jejíž podkruchtí je umístěno na litinových sloupech. Presbytář zaklenuje kupole s výsečemi a na klenbě jsou kruhové medailony s vyobrazenými svatými.

Kostel se může pochlubit kvalitními stropními malbami i movitým vybavením. Obrazy Křížové cesty i sv. Ondřeje namaloval oderský malíř a řezbář Josef Heinz. Kostel je od roku 2007 kulturní památkou.

Okolí kostela i obce plní drobné památky

close Plastika sv. Jana Nepomuckého u kostela. info Zdroj: web města Vítkova zoom_in Před kostelem je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého a železný kříž s tělem Krista ukřižovaného.

Na místě bývalé kapličky stojí kamenný kříž, na pastvinách za Františkovým Dvorem jsou kamenná boží muka s obrázkem svaté Hedviky.

U mostu se nachází kamenný kříž z roku 1892 a další kamenný kříž z roku 1893 je k vidění za obcí směrem na Palesko.

V minulém režimu zanikla zděná kaplička, železný kříž ve směru na město Vítkov a po nedalekém železném křížku zbyl jen podstavec.