„Všechny, kteří chtějí tuto věc podpořit, bych rád požádal o její podepsání. Petice k podpisu je k dispozici v obchodě Zdenky Vysloužilové v Klokočově," dodává Zdeněk Petrů z klokočovského osadního výboru a jeden ze čtyřčlenného petičního výboru s tím, že dokument mohou podpořit všichni, tedy ne pouze obyvatelé Klokočova.

Zmíněná cesta, který vede mimo jiné do areálu zámeckého dvora, je podle iniciátorů petice v havarijním stavu.

„Tyto komunikace jsou po výkopech spojených s výstavbou vodovodu a plynovodu již řadu let ve stále se zhoršujícím stavu. Provizorně opravené výkopy se propadají a na mnoha místech jsou nebezpečné.

Při poměrně frekventovaném provozu, který vyplývá z napojení na provoz a časté návštěvy v LDN a také na provoz zaměstnanců místní zemědělské firmy, dochází v důsledku havarijního stavu uvedených komunikací ke značným škodám na majetku a zdraví občanů," píše se v petici.

Co ale výbor bude po krajské radě konkrétně požadovat? Urychlenou opravu 850 metrů silnice a navazující cesty v délce sta metrů.