Začátek spolupráce mezi oběma obcemi se datuje na 16. dubna 1946. Zkraje toho roku se rozbíhala akce s názvem Budujeme Slezsko. Jednalo se vlastně o pomoc válkou postiženým slezským obcím. Mezi ně se řadily také Chvalíkovice.

„Obec byla zdevastována a potřebovala pomoc. Zájem projevil právě Železný Brod. Z Moravské Ostravy pak přišlo potvrzení, čímž započalo kmotrovství," popisoval chvalíkovický starosta Radim Hlaváč.

Když Železnobrodští do jeho obce dorazili poprvé, přivezli s sebou padesát tisíc československých korun a tři bedny šatstva, prádla a obuvi: „Takovéto pomoci se naší obci v dalších letech dostalo ještě nesčetněkrát. Dneska si začátky této spolupráce málokdo pamatuje.

Tito lidé ovšem Chvalíkovicím neskutečným způsobem pomohli. Po válce byly jejich domovy poničené. V prvé řadě bylo třeba opravit střechy, aby měli občané kde bydlet. Následně se musely vykopat studny, potom vodovod a udělalo se mnoho dalších věcí."

Listina o kmotrovství je zasklena na obecním úřadu.Zdroj: DENÍK / Petr Dušek

Kmotrovství mezi Železným Brodem a Chvalíkovicemi trvá i v současnosti. Návštěva ze severních Čech sem dorazila o víkendu.

„My se opačným směrem vydáme na podzim, kdy se v Brodu budou konat sklářské slavnosti, které se nazývají Skleněné městečko. Sklo má v tomto městě velkou tradici. Navštěvujeme se jednou ročně a vždycky nám přivezou nějaký dar nějak spojený se sklem. Jeden velký z šedesátých let, kterým je vitráž, máme vystaven také v chodbě našeho obecního úřadu," mínil dále Radim Hlaváč, jenž tvrdí, že na společných akcích se především vzpomíná na minulé časy.

O zdevastovanosti Chvalíkovic svědčí také dobové snímky. Zasažena byla spousta domů. Na důkaz s odstupem let mimochodem narazili také v budově místního obecního úřadu.

„Opravovali jsme jej během roku 2010 a v jeho útrobách jsme našli minometný granát," uzavřel starosta.