Její program také tradičně provází schůzka klubu knihovníků Casanova. Letos opavský knihovnický týden odstartuje 30. června a potrvá do 4. července. „První ročník byl jako na zkoušku, sondovali jsme především zájem, s účastníky jsme o jejich potřebách hodně diskutovali a podle nich koncipovali celý program,“ ohlíží se za historií letní knihovnické školy její hlavní organizátorka Milada Písková.

Dnes z pozice vedoucí oddělení výše jmenovaného univerzitního pracoviště ví, že knihovníci z praxe podobná setkání vítají. „Chtějí zůstat v obraze, určitě zvláště proto, že jejich práce prodělala v posledních letech skutečně netušené změny. Přes zapojení elektronických médií a zesilující požadavky na informatickou vybavenost knihoven zůstává osobnostní prvek dál při naplňování poslání knihovníka nezastupitelný,“ připomíná Písková.

Letní knihovnická škola chce předávat praxi nejnovější poznatky. Ty přinášejí pod titulem Kniha v 21. století v Opavě pravidelně pořádané konference. „Zájem o ně není jen mezi českými účastníky. Naopak. Stále početnější je účast ze Slovenska, přidávají se i polští kolegové,“ potvrzuje Písková.

Proto se o přednášky letní školy pracovníci Ústavu bohemistiky a knihovnictví podělí se slovenskými znalci. „Ale chybět nebudou ani naši spolupracovníci z Národní knihovny ČR,“ dodává. Nezůstane však pouze u teorie. Pro knihovníky je připravena návštěva v Matici slezské, při níž se bude hovořit zejména o vydavatelských aktivitách, prohlídka novodvorského arboreta a též komorní koncert.

(ian)