Čemu bude věnován, odpověděl starosta Kobeřic Petr Kraut: „Předpokládám, že v tomto bodu zastupitelstva bude probíhat diskuse ohledně dostavby centra v případě, že obec neobdrží dotaci z ROP - rozvoj venkova.

Bude předložena finanční analýza čerpání vlastních prostředků a úvěrových prostředků. Všem zastupitelům a občanům se musí situace reálně vysvětlit a vše doložit. Obec je v situaci, kdy si jako jedna z mála obcí Hlučínska může dovolit takto velikou stavbu financovat z vlastních prostředků,“ uvedl.

Kobeřický starosta ale zároveň dodal, že obecní a komunitní centrum není zdaleka jedinou investiční akcí, kterou by v obci rádi realizovali. „Největší investicí je čistička odpadních vod, která bude stát 175 milionů korun, a proto je třeba situaci důkladně zvážit,“ dodal.