Radkovská alej se skládá z unikátně zapěstovaných lip. Mladé stromky byly předpěstovány na zámeckém statku a pak v roce 1826 vysázeny neobvyklým způsobem: dva až tři kmínky těsně vedle sebe, aby postupně srostly v jeden strom.

Výsledkem jsou lípy s obzvlášť mohutnými rozložitými korunami kolem velmi úzké cesty. Před dvěma staletími se počítalo s parametry koňských povozů, ale dnešní auta mají úplně na komunikace jiné nároky než kočáry.

Řidiči mají výhrady k bezpečnosti. Po dvou stoletích se kondice lip zhoršuje, a alej se blíží ke konci své životnosti. Kočárová alej stojí na pomyslném rozcestí. Obnovit alej novou výsadbu v původních historických parametrech nebo už připravovat rozšíření profilu pro potřeby aut? Nebo alej kolem silničky nechat dožít a už neobnovit? Proti zániku aleje se postavila řada místních i ekologické organizace.

Od roku 2003 je radkovská alej významným krajinným prvkem, přestože z původních devadesáti stromů jich do dnešních dní zůstalo jen něco přes padesát. Spory o obnovu či zrušení pozoruhodné aleje mohl vyřešit obchvat, který by ale podle odhadů přišel na 20 milionů korun.

Po letech debat a sporů se Moravskoslezskému kraji podařilo dohodnout s představiteli obce, spolkem Arnikou, Lesy ČR a silničáři na budoucnosti historického stromořadí. Našli kompromis, jak zajistit obnovu aleje i bezpečnou dopravu. Moravskoslezský kraj nechal vloni vypracovat návrh plánu údržby a obnovy aleje v Radkově, na který všichni partneři přistoupili.

„Jsem rád, že se nám podařilo alej zachránit, a zároveň umožnit řidičům tudy bezpečně projet. Projednávali jsme nejrůznější alternativy, včetně požadavku vysadit nové stromy na stejném místě a postavit drahý silniční obchvat obce. Nakonec jsme došli k závěru, že je kvůli dopravním předpisům obtížné obnovit alej v původní linii a nesmírně nákladné vybudovat novou komunikaci. Staré stromy, u kterých to ještě půjde, proto necháme ‚dožít‘, nové dřeviny jsme už vysadili paralelně se stávající alejí, ale v dostatečné vzdálenosti od silnice,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Konečně bude po problému. Uleví se dopravě a díky novým stromům bude obec zase krásnější. K Radkovu kočárová cesta s alejí neodmyslitelně patří, jsem rád, že ji Moravskoslezský kraj nenechá zaniknout,“ řekl starosta Radkova Petr Dubový.
O stromořadí se bude dál starat Správa silnic Moravskoslezského kraje.