Oční ambulanci Margity Filipové v ulici Náměstí v Kravařích navštěvují převážně starší, špatně pohybliví i nevidomí pacienti nejen z Opavska, ale i okolních okresů. Až dosud mohla auta nebo sanitky, které je přivezly, zaparkovat před ordinací. Jenže to je teď jinak. Radnice totiž novou vyhláškou upravila provoz na silnici s tím, že parkování je nyní možné jen na protější straně cesty. Tu druhou, kde sídlí i zmíněná ambulance, nyní „hlídají“ značky Zákaz zastavení.

Imobilní pacienti mají dvě možnosti. Buď se nechají přivézt na nedalekou odstavnou plochu, kterou si město pronajalo k parkování a k lékaři dojít pěšky, což však pro mnohé z nich představuje obrovský problém. Anebo, mají-li štěstí, zastaví na protější straně, jenže to pak musejí přecházet přes frekventovanou silnici. „Dochází k situacím, kdy jsou na chodníku ohrožováni chodci, klienti o berlích, kteří musí absolvovat cestu z parkoviště.

Kolabují mi v čekárně. Na podněty nespokojených pacientů, v jejichž zastoupení celou situaci projednávám s vedením města, nikdo nereaguje, není ochota cokoli řešit,“ konstatuje Margita Filipová, která se už obrátila nejen na radní, ale i na všechny zastupitele. Kromě ní si stěžují i jiní podnikatelé, kterým nová vyhláška komplikuje živnost. Místostarosta Kravař Martin Schwarz a vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby Walter Kocián se s Margitou Filipovou a dalšími nespokojenými občany sešel k ústnímu jednání zatím dvakrát.

Policie v akci

Ale zpět k pacientům. Třetí variantou je pro ně riskovat a zastavit před ambulancí, jenže pod hrozbou pokuty. A ty už se tady začaly rozdávat, což zjistila například Marie Fussková.

„Vezla jsem manžela do odborné oční ambulance ke kontrole po operaci oka. Dojíždím sem s ním již několik let a parkuji vždy před touto ordinací. Totéž jsem udělala i tentokrát. K mému nemilému překvapení mě oslovili příslušníci policie s tím, že jsem nerespektovala dopravní značku Zákaz zastavení. Uznávám, že jsem udělala chybu, policisté dělali jen svou práci, těm to za zlé nemám. Ale pokyn k instalování značky se mi zdá nefér k pacientům oční ambulance, kteří jsou převážně staršího věku s pohybovými problémy. Naopak parkování na opačné straně ulice pro zdravé občany je povoleno,“ míní.

Východisko je podle Margity Filipové jednoduché. Pomohlo by zřízení zálivů, což je odstavná plocha na straně silnice, kdy může dopravní prostředek zastavit a neblokuje zbytek silničního provozu. Koneckonců, prostoru by na to zde bylo dost a inspiraci je možné čerpat i v okolních ulicích, kde zálivy normálně fungují.

„Bylo mi sděleno, že si mám parkoviště udělat na svém soukromém pozemku posunutím plotu. Ale jak pak budu vyjíždět, když zde budou stát auta pacientů, nevím. Tohle přece není řešení. Stejně tak jsem osočována z toho, že do ordinace nemám bezbariérový přístup, což také není pravda,“ dodává Margita Filipová.

O tom, že bezbariérový vchod ordinace má, se naše redakce přesvědčila přímo na místě. Margita Filipová jednání s radnicí podle svých slov nevzdává a bude za své pacienty bojovat dál.