Každé křeslo získané v krajském zastupitelstvu vynese straně za čtyři roky volebního období celý milion korun. O této skutečnosti informovali volební zástupci bez rozdílu.

Strany investují od jednoho do šesti milionů

Kolik hodlají krajské pobočky stran do kampaně investovat? „Z rozpočtu Regionálního sdružení ODS to bude částka mezi 5 a 6 miliony korun,“ uvedl předseda Regionálního sdružení ODS Moravskoslezského kraje Zbyněk Stanjura.

Oproti tomu ČSSD hodlá proinvestovat maximálně čtyři miliony. Podle krajského volebního manažera KDU-ČSL Jiřího Navrátila šly na kampaň tři miliony. „Jsou hrazeny ze tří zdrojů: z celostátního rozpočtu, krajského rozpočtu a ze soukromých zdrojů kandidátů,“ uvedl Navrátil.

Moravskoslezská rada KSČM věnovala na kampaň finanční prostředky do výše dvou milionů korun. Nováček v krajských volbách, koalice Osobnosti kraje investuje do své předvolební kampaně milion korun.

Podle vedoucího tiskového oddělení Strany zelených Ladislava Vrchovského strana věnovala do krajské předvolební kampaně okolo milionu korun.

Hlavní je osobní kontakt

Jakým způsobem oslovují strany své voliče? „Všemi, které mohou voliče přesvědčit, aby volili KDU – ČSL. Z nich vyjmenuji například billboardy, osobní dopisy, naše internetové stránky. Převážně však klademe důraz na osobní setkání s voliči v ulicích měst a obcí,“ uvedl Jiří Navrátil.

Podle lídra kandidátky koalice Osobnosti kraje Igora Petrova oslovuje kolice voliče osobním kontaktem, například na ulici nebo během diskusí. „Samozřejmě je také oslovujeme přes noviny formou inzerce, přes internetové stránky a také prostřednictvím plakátů a billboardů,“ dodal Petrov. Podle Zbyňka Stanjury ODS volí především osobní kontakt, koncerty, webové stránky či inzerci v médiích, volební magazín nebo citylighty a billboardy.

„Jsou to také turistické pochody, například pochod na Lysou horu v gesci senátora Kopeckého,“ doplnil Stanjura. ČSSD volí také v prvé řadě přímý kontakt s občany. „Dále je to například turné Cesta ke změně s lídrem do krajského zastupitelstva Jaroslavem Palasem a nebo turné Cesta naděje a Oranžový Expres,“ uvedl tajemník Městského výkonného výboru ČSSD v Ostravě David Látka.

Dále se jeho strana snaží oslovit voliče pomocí outdoor reklamy jako jsou billboardy, citylighty, prostředky MHD, vlastní volební stojany nebo oficiální výlepové plochy. Strana Zelených volí kromě běžných prostředků také netradiční způsoby oslovení voličů. „Jsou to například vlastní volební noviny nebo hudební nahrávky či happeningy s tématem ochrany životního prostředí,“ uvedl Ladislav Vrchovský.

Také jeho strana využívá kontaktní setkání s voliči. V případě KSČM to jsou hlavně tisková média. „Využíváme spolupráce s Regionální televizní agenturou v Ostravě. Ve větších městech organizujeme setkání s voliči a samozřejmě také vizuální reklamu,“ uvedla tajemnice Moravskoslezské rady KSČM Ivana Kalousková.

Přijďte v říjnu volit

Volby do zastupitelstva kraje proběhnou od sedmnáctého do osmnáctého října. Volby se uskuteční v pátek sedmnáctého října od čtrnácti do dvaadvaceti hodin a v sobotu osmnáctého října od osmi do čtrnácti hodin.

Pro voliče jsou místem konání voleb volební místnosti ve volebních okrscích podle místa trvalého bydliště. Volič může hlasovat poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Hlasovací lístky obdrží volič nejpozději tři dny před začátkem voleb.

(luc)